Sökning: "SICS"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet SICS.

 1. 1. Punktgrafen : Komprimerad information över tid

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Petter Wannerberg; [2020]
  Nyckelord :Visual; information; operators; technicians; process; industry; unity; graph; graphics; dots; machine learning; data analysis; Unity; SSAB; SICS; RISE; Västerås; visuell; information; operatörer; tekniker; process; industri; graf; grafik; punkter; dataanalys; Unity; SSAB; SICS; RISE; Västerås;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en del av forskningsprojektet COMMAND som genomfördes av forskningsinstitutet RISE SICS Västerås tillsammans med SSAB under 2018 och 2019. Ett delmål med forskningsprojektet var att hjälpa industriföretag presentera mätvärden och maskindata på ett mer användarvänligt och överskådligt sätt. LÄS MER

 2. 2. Att designa en toalett är inte skitlätt : Hur behov och inkludering samsas vid utformningen av en handikapptoalett

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Lydia Stengård; [2019]
  Nyckelord :Information design; spatial design; toilet design; accessibility; light; color; interaction design; Informationsdesign; rumslig gestaltning; toalettdesign; tillgänglighet; ljus; färg; interaktionsdesign;

  Sammanfattning : This thesis work in information design with a focus on spatial design is about how people's needs, in addition to the natural ones, can be considered in a handicap toilet to include a broader target group. The study is a case study and was conducted together with the research institute Rise Sics, which is a multicultural company with employees of different ages. LÄS MER

 3. 3. Free cooling in data centers : Experimental test of direct airside economization with direct evaporative cooling

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Rickard Liikamaa; [2019]
  Nyckelord :Data center; free cooling; evaporative cooling;

  Sammanfattning : The backbone of the expanding Information and Communication Technology (ICT)-sector are data centers. In these, Information Technology (IT) equipment is housed which provides computational power for e.g. cloud computing and internet services. LÄS MER

 4. 4. A Scala DSL for Rust code generation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Klas Segeljakt; [2018]
  Nyckelord :Continuous Deep Analytics; Domain Specific Langauges; Code Generation; Rust; Scala; Kontinuerlig Djup Analys; Domänspeficika Språk; Kodgenerering; Rust; Scala;

  Sammanfattning : Continuous Deep Analytics (CDA) is a new form of analytics with performance requirements exceeding what the current generation of distributed systems can offer. This thesis is part of a five year project in collaboration between RISE SICS and KTH to develop a next generation distributed system capable of CDA. LÄS MER

 5. 5. Implementing Streaming Parallel Decision Trees on Graphic Processing Units

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :David Svantesson; [2018]
  Nyckelord :decision trees; streaming; gpu; hpc; spdt; streaming parallel decision trees; machine learning;

  Sammanfattning : Decision trees have long been a prevalent area within machine learning. With streaming data environments as well as large datasets becoming increasingly common, researchers have developed decision tree algorithms adapted to streaming data. LÄS MER