Sökning: "Samhällets krav kvinnor"

Visar resultat 11 - 15 av 35 uppsatser innehållade orden Samhällets krav kvinnor.

 1. 11. Att leva i en förändrad kropp – Mastektomins påverkan hos kvinnor med bröstcancer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mathilda Jonsson; Maria Olsson; [2017-07-03]
  Nyckelord :Mastektomi; bröstcancer; kroppsförändring; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är idag den mest förekommande cancerformen hos kvinnor, många avde som drabbas tvingas genomgå en mastektomi vilket innebär att hela bröstet eller en del avbröstet tas bort. Brösten associeras starkt med kvinnlighet vilket medför en påverkan påkvinnans självbild, hälsa och livskvalitet. LÄS MER

 2. 12. Allting är annorlunda här. : En kvalitativ studie om sju kvinnor från Kosovo och deras upplevelse av integration på den svenska arbetsmarknaden i förhållande till en patriarkal familjestruktur.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Snezana Pavlovic; [2017]
  Nyckelord :Stigma; confession; patriarchal family structure; integration; labor market; Stigma; erkännande; patriarkal familjestruktur; integration; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Följande frågor driver denna studie framåt. Hur upplever invandrarkvinnor det svenska samhällets krav på egen försörjning i förhållande till deras förutsättningar gällande familjens förväntningar på dem själva? Hur balanserar de samhällets förväntningar kring egen försörjning i förhållande till familjens förväntningar på sig själva inom familjen?   Den svenska arbetsmarknaden kan vara svår att integrera sig på för alla, inte minst för invandrare som inte behärskar språket. LÄS MER

 3. 13. Det manliga brottsoffret : En studie om balansgången mellan den förväntade styrkan hos maskuliniteter och den ideala svagheten hos brottsoffret

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen; Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Frida Augustsson; Carolina Sjöström; [2017]
  Nyckelord :Maskulinitetsgörande; ideala offer; polisförhör; viktimologi; våldsutsatthet;

  Sammanfattning : I samhället tycks det råda konsensus kring att alla brottsoffer ska känna samhällets stöd. I praktiken tycks dock samhällets definition av brottsoffer främst inkludera kvinnor och barn. Det som synliggörs är en brottsofferdiskurs där mannen inte tycks tillmätas samma offerstatus som kvinnan. LÄS MER

 4. 14. Medias påverkan på unga kvinnor : En litteraturöversikt om ätstörningar, negativ kroppsuppfattning och psykisk ohälsa

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Isabelle Olofsson; [2016]
  Nyckelord :Media; Sociala medier; Kroppsuppfattning; Ungdomar; Kvinnor; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Introduktion Att som ung kvinna växa upp i dagens samhälle ställer stora krav på förmågan att hantera samhällets ideal. Då det visat sig att unga kvinnor är de främsta användarna av sociala medier är det av intresse att undersöka om det finns en negativ påverkan av media hos denna målgrupp. LÄS MER

 5. 15. Den hotfulla kvinnan : En komparativ analys av kvinnliga karaktärer i Drottningens Juvelsmycke och Lilla Stjärna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Nathalie Schröder; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den hotfulla kvinnan är en tidlös karaktär, som i skiftande roller har uppträtt inom litteraturen, så som Medea i skildringen av Euripides eller Carrie av Stephen King.  Syftet med denna uppsats är att undersöka skildringen av hotfulla kvinnor i Lilla Stjärna och Drottningens Juvelsmycke. LÄS MER