Sökning: "Samhällets krav kvinnor"

Visar resultat 11 - 15 av 32 uppsatser innehållade orden Samhällets krav kvinnor.

 1. 11. Medias påverkan på unga kvinnor : En litteraturöversikt om ätstörningar, negativ kroppsuppfattning och psykisk ohälsa

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Isabelle Olofsson; [2016]
  Nyckelord :Media; Sociala medier; Kroppsuppfattning; Ungdomar; Kvinnor; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Introduktion Att som ung kvinna växa upp i dagens samhälle ställer stora krav på förmågan att hantera samhällets ideal. Då det visat sig att unga kvinnor är de främsta användarna av sociala medier är det av intresse att undersöka om det finns en negativ påverkan av media hos denna målgrupp. LÄS MER

 2. 12. Den hotfulla kvinnan : En komparativ analys av kvinnliga karaktärer i Drottningens Juvelsmycke och Lilla Stjärna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Nathalie Schröder; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den hotfulla kvinnan är en tidlös karaktär, som i skiftande roller har uppträtt inom litteraturen, så som Medea i skildringen av Euripides eller Carrie av Stephen King.  Syftet med denna uppsats är att undersöka skildringen av hotfulla kvinnor i Lilla Stjärna och Drottningens Juvelsmycke. LÄS MER

 3. 13. "MEN SHOULD 'PULL THEIR SOCKS ON'" : En beskrivning av rådande könsnormer inom svensk hälso- och sjukvård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Evelina Gustavsson; Lisa Niane Lilliequist; [2016]
  Nyckelord :genus; könsnormer; patientbemötande; vårdpersonalens perspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skillnader existerar i vård och behandling mellan män och kvinnor. Samhällets normer påverkar alla människors förförståelse för specifika fenomen. Könsnormer ger mannen mer makt än kvinnan. LÄS MER

 4. 14. Infertilitet - Vems rätt att bestämma? : En kvalitativ intervjustudie kring barnmorskors erfarenheter av att arbeta med infertilitet.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Rebecka Kristensen Berlin; [2016]
  Nyckelord :female infertility; male infertility; emotions; midwife; qualitative research; kvinnlig infertilitet; manlig infertilitet; känslor; barnmorska; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Abstrakt (svenska)Titel: Infertilitet – vems rätt att bestämma? En kvalitativ intervjustudie kring barnmorskors erfarenheter av att arbeta med infertilitet.Författare: Rebecka Kristensen Berlin, Umeå Universitet -Institutionen för Omvårdnad Syfte: Att undersöka hur barnmorskans erfarenheter av parens reaktioner uppfattas i samband med infertilitetsproblematik. LÄS MER

 5. 15. Faderskap, närvaro och våld mot mödrar- beskrivningar av fäder i socialtjänstens barnavårdsutredningar

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Maria Grönte; [2016]
  Nyckelord :fäder; våld; kön; socialtjänst; barnavårdsutredningar; våldsamma fäder;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa hur fäder beskrivs i socialtjänstens barnavårdsutredningar då utredningarna aktualiserats till följd av att fadern misstänks ha våldfört sig på modern. Detta har gjorts genom att ta reda på hur fäderna är och görs närvarande i socialtjänstens barnavårdsutredningar. LÄS MER