Sökning: "Theory of Attractive Quality"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Theory of Attractive Quality.

 1. 1. Säkerhet vid kreditgivning : hur banker bedömer säkerhet vid kreditgivning till jordbruk och skogsbruk

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Oscar Klofsten; Wilhelm Jarnvall; [2019]
  Nyckelord :kreditgivning; säkerhet; risk; skogsbruk; jordbruk;

  Sammanfattning : Jordbruk och skogsbruk är två branscher som kännetecknas av betydande kapital men med ett relativt svagt resultat. I teorin borde detta innebära en risk för bankerna, då ett svagt kassaflöde försämrar återbetalningsförmågan. Dock ses jordbruk och skogsbruk som attraktiva placeringar för kreditgivare. LÄS MER

 2. 2. User Preferences of Application Attributes During Product Browsing : An Investigation of Customer Experience in Fashion E-Commerce

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Anton Johansson; Christoffer Sjöholm; [2019]
  Nyckelord :Quality; Customer Experience; User Experience; Customer Satisfaction; Theory of Attractive Quality; Kano Model; Mobile Application; Fashion Industry.;

  Sammanfattning : In a fast-changing retail environment, including hard competition and demanding consumers, the customer experience of the purchasing service is crucial to gain a competitive advantage. Since consumers are to some extent moving from offline to online, and from desktop shopping to purchasing clothing in a mobile application, there is a need for investigating consumers expectations of their experience of a mobile application. LÄS MER

 3. 3. Study of tomato fiber fragmentation in the high-pressure homogenizer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Maytham Al-Ameri; [2019]
  Nyckelord :food engineering; livsmedelsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Homogenization is commonly used in many food processes in which products pass through a narrow gap causing break down of large particles into smaller one thereby reducing creaming and sedimentation of the products. This study aims to investigate fragmentation of tomato fibers and test which breaking mechanisms are dominating in a high-pressure homogenizer. LÄS MER

 4. 4. Planering för stadsdelstorg som attraktiva mötesplatser : En fallstudie av Agö torg i Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Marcus Sandbäck; [2019]
  Nyckelord :City room; AHP; meeting places; urban square; Sustainable planning; Urban planning; Stadsrummet; AHP; mötesplatser; torg; hållbar planering; stadsplanering;

  Sammanfattning : Under 1950- och 1960-talet byggdes det många stadsdelstorg och centrum i Sverige tack vare den växande ekonomin som rådde i landet. Ett flertal av dessa platser är idag folktomma och ödsliga. LÄS MER

 5. 5. Stockholms tillfälliga oaser : tillfälliga installationer som ifrågasätter det offentliga rummet: en studie i tillfällig landskapsarkitektur

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Wetterborg; [2018]
  Nyckelord :tillfällig landskapsarkitektur; temporära landskap; tillfällig användning; temporär arkitektur;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats behandlar tillfällig landskapsarkitektur i teori och praktik. Fenomenet tillfällig landskapsarkitektur har studerats och kartlagts med utgångspunkt i konceptet ”Levande Stockholm”, ett tillfälligt landskapsarkitekturprojekt som initierats av Stockholms stad. LÄS MER