Sökning: "Therese Öhman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Therese Öhman.

 1. 1. Att ingripa på skadeplats men inte vara i tjänst : En intervjustudie om ambulanspersonals upplevelser och erfarenheter

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emil Magnusson; Therese Öhman; [2021]
  Nyckelord :Immediate responder; ambulanspersonal; upplevelser; kvalitativ; roll; prehospital sjukvård; första hjälpen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tiden mellan en skadehändelse och innan professionell hjälp anländer är kritisk för den skadade. Under den tiden är det upp till människor på plats, immediate responder, att agera för att rädda liv. Om immediate responder ingriper ökar chansen att de skadade överlever. LÄS MER

 2. 2. Vittnesarkivet: En ekofenomenologisk kartläggning av ett nukleärt kulturarv gällande atombombsprovsprängningarna i Franska Polynesien

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Anton Öhman; [2018]
  Nyckelord :Nukleärt kulturarv; anti-nukleär rörelse; atombombsprov i Stilla havet; eko-fenomenologi; vittnande; kulturanalys; aktivistiska arkiv; Franska Polynesien; Nuclear heritage; anti-nuclear movement; Pacific nuclear testing; eco phenomenology; witnessing; cultural analysis; activist archive; French Polynesia; MACA; Cultural Sciences; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This thesis is a cultural analysis of an archive that contributes to the understanding of nuclear culture and heritage. The empirical material are documents from the anti-nuclear movement in French Polynesia and the archiving process of these documents. LÄS MER

 3. 3. Konflikter i förskolan - Ur ett genus- och miljöperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Sara Andersson; Therese Dahlquist; [2012]
  Nyckelord :Genus; Förskola; Miljö; Konflikter;

  Sammanfattning : Abstract Detta examensarbete belyser konflikter i förskolan ur ett genus- och miljöperspektiv. Vi har gjort observationer på en avdelning på en förskola och intervjuat en pedagog. Vi undersökte om miljön har någon inverkan på att konflikter uppstår samt om det finns någon skillnad mellan pojkars och flickors lösningsstrategier. LÄS MER