Sökning: "Tidsbegränsade anställningar"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Tidsbegränsade anställningar.

 1. 1. För ungas sysselsättning med allmän visstidsanställning - En kvantitativ studie av införandet av allmän visstidsanställning år 2007

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Amandus Carlenfors; Naoual Kristoffersen; [2021-09-14]
  Nyckelord :Lagen om Anställningsskydd; LAS; Sysselsättning; Sysselsättningsgrad; Relativ Sysselsättningsgrad; Tidsbegränsade anställningar; Visstidsanställningar; Allmän Visstidsanställning; Tillsvidareanställningar; Reformer; Beroende Variabel; Oberoende variabel; Difference-in-Difference; Behandlingsgrupp; Kontrollgrupp;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate if the Swedish government's reform of changes in the employment protection act, fulfilled one of its purposes when it comes to increasing employment for young people, after it was implemented in the year of 2007. This paper focuses on the theories developed by earlier studies regarding employment protection. LÄS MER

 2. 2. Har arbetsrätten halkat efter arbetsgivares behov av kompetensförsörjning? : En studie om privata arbetsgivares upplevelser av arbetsrättsliga reformer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Andrea Ask; Halima M Olsson; [2021]
  Nyckelord :anställd; kompetens; lagen om anställningsskydd; LAS; tillräckliga kvalifikationer; turordningsregler; uppsägning;

  Sammanfattning : Dagens dynamiska arbetsmarknad har utmanats av globalisering, digitalisering, teknisk utveckling och ett växande kunskapssamhälle, vilket har resulterat i utmaningar för arbetsgivare att förse sin organisation med kompetens. Utöver detta har lagändringar och konjunktursvängningar en betydelse för arbetsgivares möjlighet till kompetensförsörjning. LÄS MER

 3. 3. Tidsbegränsade anställningar - Flexibilitet eller anställningstrygghet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sofia Stolt; [2021]
  Nyckelord :Tidsbegränsade anställningar; flexibilitet; atypiska sysselsättningsformer; arbetsrätt; stapling; anställningsskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : På den moderna arbetsmarknaden är arbetsgivaren behov av flexibilitet inom verksamheten ett återkommande inslag. Denna efterfrågan kan uppnås genom alltmer flexibla, ofta tidsbegränsade, anställningsformer än den traditionella tillsvidareanställningen som, i Sverige, är behäftat med starkt anställningsskydd. LÄS MER

 4. 4. Tidsbegränsade anställningar : Vad gäller?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Mathilda Hansson; Chamaiporn Praipruk; [2021]
  Nyckelord :tidsbegränsad anställning; allmän visstidsanställning; vikariat; säsongsanställning; visstidsdirektiv;

  Sammanfattning : Den centrala delen med detta arbete har varit att fastställa gällande svensk rätt rörande visstids- anställningar och undersöka om svensk rätt är förenlig med visstidsdirektivet. Syftet har vidare varit att beskriva hur lagstiftaren har reglerat möjligheten att gå från en tidsbegränsad anställ- ning till en tillsvidareanställning. LÄS MER

 5. 5. Akademins dolda sida : En kvalitativ studie om allmän visstidsanställning och dess påverkan på social arbetsmiljö samt sociala relationer och interaktioner.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Clara Smedberg; Desirée Halvarsson; [2020]
  Nyckelord :Social arbetsmiljö; Sociala relationer; Sociala interaktioner; Allmän visstidsanställning;

  Sammanfattning : Uppsala universitet är en organisation med hög personalomsättning. Universitet anställer ofta individer på tidsbegränsade kontrakt för att behålla en flexibilitet och anpassningsbarhet gentemot den oförutsedda kvantiteten studenter. LÄS MER