Sökning: "Till Roslund"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Till Roslund.

 1. 1. En kvalitativ studie : pedagogers uppfattningar om TAKK i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Andy Lust; Matilda Roslund; [2019]
  Nyckelord :takk; tecken; stöd; pedagogers uppfattningar; förskola;

  Sammanfattning : Inledning I denna text kommer vi ta del av tecken som stöd (TAKK) vilket är ett komplement för de människor som är i behov av något slags alternativt kommunikationsstöd. Det grundas i begreppet språk och det innebär flera olika kommunikationsvägar exempelvis teckna, dansa, tala, skriva. I förskolans läroplan (Lpfö 98 rev. 2018, s. LÄS MER

 2. 2. Matematiklärares och speciallärares erfarenheter kring kartläggningar av elevers taluppfattning i årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Joanna Nilegren; Anna Roslund; [2019]
  Nyckelord :formativt arbetssätt; kartläggning; matematik; speciallärare; taluppfattning;

  Sammanfattning : Nilegren, Joanna & Roslund, Anna (2019). Matematiklärares och speciallärares erfarenheter kring kartläggningar av elevers taluppfattning i årskurs 4. Speciallärarprogrammet, matematikutveckling. Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Svenska linjechefers upplevelse av sitt chefskap efter en centralisering av HR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Alexandra Eriksson; Linnea Roslund; [2019]
  Nyckelord :Managementship; Centralization; Decentralization; Human Resources HR ; Chefskap; Centralisering; Decentralisering; Human Resources HR ;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka linjechefers upplevelse av sitt chefskap efter centraliseringen av HR-avdelningen, och decentraliseringen av de arbetsuppgifter som rör HR-arbetet. Genom en kvalitativ studie genomfördes åtta intervjuer med linjechefer inom en energikoncern i Mellansverige. LÄS MER

 4. 4. Multimodala inslag möter traditioner i svenskämnets läromedel för gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Hanna Roslund; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; gymnasieskolan; läromedel; läromedelsanalys; multimodal; studieförberedande program; svenskämnet; vidgat textbegrepp; yrkesprogram;

  Sammanfattning : I denna undersökning har samtliga läromedel utgivna under perioden 2011 – 2017 för kursen Svenska 1 granskats. Studiens syfte har dels varit att kartlägga och granska hur multimodala inslag förekommer, behandlas och speglas mot traditioner i åtta utvalda tryckta läromedel för kursen Svenska 1, dels att jämföra om resultatet skiljer sig mellan läromedel som riktas till studieförberedande program respektive yrkesprogram. LÄS MER

 5. 5. Alternativa idrotter och planering av en urban stad - Exemplet Helsingfors

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rasmus Roslund; [2018]
  Nyckelord :Alternative sports; City-planning; Helsinki; Urban concentration; Urbanization;

  Sammanfattning : I denna undersökning har jag studerat den urbana staden och dess stadsplaneringsprocesser samt uppkomsten av alternativa idrotter. Jag har använt Finlands huvudstad Helsingfors som ett exempel genom hela studien. LÄS MER