Sökning: "Till Roslund"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Till Roslund.

 1. 1. Blind kärlek och reproducerade ideal : om språkhandlingar och maskuliniteter i Netflix “Love is Blind”

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Alexandra Roslund; Nanjot Kaur; [2020]
  Nyckelord :Reality-TV; dejting; genus; språk; ideal; aktiviteter; Love is Blind; maskuliniteter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Realityserien “Love is blind” är ett socialt experiment som går ut på att olika singlar dejtar varandra utan att kunna se varandras fysiska utseende. Poängen med serien är att paren ska skapa ett starkt emotionellt band som går utöver det fysiska utseendet. LÄS MER

 2. 2. Distraktion som smärtlindring vid procedurrelaterad smärta hos barn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Natasha Zedell Wänn; Maria Roslund; [2020]
  Nyckelord :Barn; distraktion; smärtskattning; smärtlindring; procedurrelaterad smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är vanligt att barn som genomgår vårdrelaterade procedurer upplever smärta och oro i samband med dessa. Många gånger är denna smärta underdiagnostiserad och underbehandlad. Smärta och oro i samband med vårdrelaterade procedurer kan även leda till komplikationer vid framtida procedurer. LÄS MER

 3. 3. Konsumtion i kris: En kvalitativ studie om människors förhållningssätt till konsumtion under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Azra Merdanovic; Alexander Mozaffari; Tim Roslund; [2020]
  Nyckelord :Coronapandemin; Kriskonsumtion; Konsumentbeteende; Förhållningssätt; Värderingar; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Title: Consumption in crisis: A qualitative study about people’s attitudes towards consumption during the corona pandemic Seminar date: 2020-06-04 Course: FEKH29, Degree Project in Marketing, Undergraduate Level, 15 credits Authors: Azra Merdanovic, Alexander Mozaffari & Tim Roslund Advisor: Peter Svensson Key words: Corona pandemic, crisis consumption, consumption behavior, consumption approach, values. Purpose: To contribute with an understanding about how people relate to consumption during the corona pandemic. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeuters strategier för att hantera självupplevd stress : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Hanan Ennjmaouy; Petter Roslund; [2020]
  Nyckelord :copingstrategier; arbetsrelaterad stress; arbetsterapi; arbetsbelastning; aktivitetsbalans; meningsfulla aktiviteter;

  Sammanfattning : Stressrelaterad psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige och antalet sjukskrivningar ökar varje år. Arbetsterapeuter är en yrkesgrupp som har utbildning inom aktivitetsbalans och kunskap om hjälpmedel för vardagsstruktur. Därför bör de vara rustade att hantera självupplevd stress. LÄS MER

 5. 5. Hitta språket - hitta undervisningen : Lärares tankar kring kartläggningsmaterialet i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lena Colin; Lisa Roslund; [2020]
  Nyckelord :bedömning; förskoleklass; kartläggning; tidiga insatser; överlämning;

  Sammanfattning : I den svenska skolan har antalet obligatoriska avstämningar ökat. De införs allt tidigare under elevens skoltid. LÄS MER