Sökning: "Tobias Håkansson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Tobias Håkansson.

 1. 1. Delat beslutsfattande viktigt för minskad stress hos omvårdnadspersonal inom hemtjänst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Axel Kornfält; Tobias Håkansson; [2017]
  Nyckelord :delat beslutsfattande; självförmåga; self-efficacy; stress; psykosocial arbetsmiljö; undersköterskor; vårdbiträden; omvårdnad; äldreomsorg; shared decision making; work environment; direct care workers; nursing; elderly care; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Det finns en komplex sammansättning faktorer som anses vara skydds- respektive riskfaktorer för stress på arbetsplatsen. Studiens syfte var att undersöka faktorer i arbetsmiljön som kan tänkas påverka psykosocialt arbetsklimat; stress, självförmåga och delat beslutsfattande. LÄS MER

 2. 2. Self-Deception: upptäcks en manipulation av moraliska självbeskrivningar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tobias Håkansson; [2012]
  Nyckelord :self-deception; moral; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kan vi verkligen lita på personliga självbeskrivningar eller lurar vi oss själva i att vi verkligen vet varför vi tycker som vi gör? Denna studie syftar till att undersöka om människor märker av en manipulation av deras personliga självbeskrivningar i moraliska påståenden eller om de kommer att vilseleda sig själva och anta manipulationen. Om det sker, kan det i så fall utgöra någon form av self-deception? Studien sker i form av en online-enkät där deltagarna får motivera manipulerade personliga självbeskrivningar som behandlar moral. LÄS MER

 3. 3. Informationsläckor och organisationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik; Lunds universitet/Ekonomihögskolan

  Författare :Henrik Johnsson; Tobias Håkansson; [2011]
  Nyckelord :informationsläckage; informationshantering; handlingsplaner; Business and Economics;

  Sammanfattning : Informationsläckage har blivit ett allt större problem sedan näringslivet blivit allt mer konkurrenskraftigt. Fenomenet informationsläckage är ett diffust och komplext ämne eftersom det kan ske på många olika sätt vilket gör det svårt för organisationer att skydda sig emot det. LÄS MER

 4. 4. 3G - Ljuv musik för döva öron?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Oskar Hülphers; Tobias Håkansson; Christian Johansson; Tobias Kjellgren; [2005]
  Nyckelord :mobilitet; döva; kommunikation; 3G; teckenspråk; Informatics; systems theory; Informatik; systemteori; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Denna uppsats belyser om, och i så fall hur, 3G-tekniken förändrat döva ungdomars vardagliga kommunikation samt hur döva använder denna nya innovation. Litteraturen beskriver hur viktigt det är med kommunikation för personlig utveckling och det har därför varit intressant att undersöka hur ungdomarna själva ser på sitt användande av tekniken. LÄS MER