Sökning: "Tro och vetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Tro och vetenskap.

 1. 1. Neutralitet : En studie av ämneslärare i religionskunskaps förhållningssätt till momentet tro och vetenskap i religionskunskap 1 på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Joakim Pårs; [2020]
  Nyckelord :Mångfald; neutralitet; ämnessyn; ateism; tro och vetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to study how Swedish teachers of religion view and contemplate topics like diversity, neutrality, subject view and the relationship between religion and science, in teaching of the “religious belief and science” theme, at the upper secondary level. The “religious belief and science” theme is included in the basic religion course (Religionskunskap 1) in Swedish upper secondary schools and therefore it is likewise a mandatory course and, furthermore, theme, for Swedish students at this level. LÄS MER

 2. 2. Livsåskådningar som komplexa religionsdidaktiska frågor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helene Olsson; [2020]
  Nyckelord :Ickereligiös; livsfrågor; livsåskådningar; religion; socioekonomiska faktorer;

  Sammanfattning : I Skolinspektionens rapport Mer än vad du kan tro (2012) konkluderas att en förhållandevis liten del av religionskunskapsämnets tid, på gymnasienivå, inkluderar undervisning om så kallade icke-religiösa livsåskådningar och livsfrågor. Mot den bakgrunden riskerar eleven att inte utveckla alla förmågor kopplade till religionskursens kunskapskrav (ss. LÄS MER

 3. 3. Den taktfulla lärarens ideala klassrum - En kvalitativ studie av tre lärares syn på den goda lärmiljöns didaktiska grundpelare.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sandra Björnåsen; [2019-07-01]
  Nyckelord :Allmändidaktik; disciplinering; pedagogisk takt; bemötande; klassrumsklimat;

  Sammanfattning : Allmän didaktik är den vetenskap som läraren behöver för att kunna undervisa – Johann Friedrich Herbart (1976) Så skrev Herbart år 1806 enligt von Oettingen (2018). Allmändidaktiken sträcker sig långt till- baka och redan för över 200 år sedan kunde Herbart se att lärare behöver allmändidaktisk kunskap för att lyckas med sin undervisning. LÄS MER

 4. 4. Lärares upplevelser av undervisning om tro och vetenskap. : Religionslärares tankar om neutralitet i undervisningen kring relationen mellan tro och vetenskap på gymnasiet.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Niklas Ekbom; [2019]
  Nyckelord :andrafiering; Masoud Kamali; neutralitet; religion; religionsdidaktik; utbildning; vetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att undersöka hur religionslärare som har undervisat i kursen Religionskunskap 1 upplever undervisningen kring relationen mellan tro och vetenskap, en relation som innefattas av ett kunskapskrav i kursens ämnesplan.  Metoden för undersökningen är en enkätundersökning där respondenterna har besvarat frågor utifrån olika aspekter av undervisningen, och därefter givits möjlighet att utveckla sina tankar i ett skrivfält. LÄS MER

 5. 5. Lärares och elevers upplevelser av undervisning om tro och vetenskap : Ett jämförande av religionslärares och elevers upplevelser av neutralitet i undervisningen kring relationen mellan tro och vetenskap på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Niklas Ekbom; [2019]
  Nyckelord :andrafiering; Masoud Kamali; neutralitet; religion; religionsdidaktik; utbildning; vetenskap;

  Sammanfattning : The following report is aimed to compare how teachers and students experience teaching when it comes to the subject of religion named Religionskunskap 1 in Swedish upper secondary education (high school), and particular teaching about the relationship between science and religion which is to be a part of the subject regarding to the curriculum. The report uses the method of a digital survey and is focusing on whether the two perspectives science and religion are given an equal amount of time during teaching, if the books and other material used during teaching gives an unbiased version of both perspectives, if the teaching regarding science and religion is neutral in total and if teachers and students find it worrying if the teaching regarding science and religions are not unbiased. LÄS MER