Sökning: "Visit to a Hospital"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden Visit to a Hospital.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av ett nytt triagesystem på en akutmottagning i förhållande till patientsäkerhet

  Magister-uppsats,

  Författare :Jessica Tran; Jimmie Winkler; [2021-03-02]
  Nyckelord :Triage; triagesystem; patientsäkerhet; sjuksköterskans roll; symtom och tecken; samverkan; erfarenhet och klinisk kompetens;

  Sammanfattning : Background: An Emergency unit manages an extensive variety of patients with different conditions and ailments. It is the responsibility of the department to deal with, and treat, everything from minor to major conditions requiring immediate medical attention. Typically work is organized and prioritized with the support of a triagesystem. LÄS MER

 2. 2. Detection of relapses after treatment for parotid gland carcinoma: the value of post treatment surveillance

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Cajsa Naess; [2021]
  Nyckelord :Salivary gland cancer; Parotid Cancer; Relapse; Surveillance; Survival;

  Sammanfattning : Introduction: Salivary glands are exocrine organs that produce and secrete saliva into theoral cavity. Cancer in the salivary glands is a rare but fatal disease with a five- year survivalrate of 75%. Cancer in the parotid glands, the largest salivary glands, affects about 100persons every year in Sweden. LÄS MER

 3. 3. En jämförande studie mellan en örontermometer och en rektaltermometer för temperaturmätning hos katt på klinik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ida Liszke; Ellen Eriksson Gröndahl; [2021]
  Nyckelord :användarvänlighet; hypertermi; hypotermi; jämförelse; katt; kroppstemperatur; kroppstemperaturmätning; normotermi; rektal; termometer; trumhinna;

  Sammanfattning : Inom klinisk veterinärmedicin används vanligen rektaltermometrar för att mäta kroppstemperatur hos katt vid klinikbesök eftersom metoden anses vara relativt enkel och tillförlitlig. Däremot kan rektal temperaturmätning orsaka obehag och stress hos katt. LÄS MER

 4. 4. ÅNGEST, DEPRESSIVA BESVÄR OCH LIVSKVALITET HOS PATIENTER INOM VUXENPSYKIATRINS ÖPPENVÅRD OCH PATIENTER SOM REMITTERATS VIA VÅRDVALET

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Zara Mandl; Kristina Sigvardsson; [2021]
  Nyckelord :Depression; anxiety; quality of life; ångest; livskvalitet; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Question: The purpose of this study was to study if depression, anxiety and quality of life differ between patients from an outpatient psychiatric clinic (ÖPM) and a private psychotherapy clinic in “Vårdvalet Region Skåne” (PMV) as well as to study if depression and anxiety correlate to quality of life in these patients. A further purpose of the study was to study if quality of life amongst patients in this study differed from age and gender-matched individuals from the normal population. LÄS MER

 5. 5. Predicting Hospital Attendance with Neural Networks and Bayesian Inference

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Författare :Gustav Woxén; [2020]
  Nyckelord :Neural network; Bayesian Inference; Hospital; attendance; visit; appointment;

  Sammanfattning : Missed hospital appointments is a globally acknowledged problem. In order to minimize the cost associated with this, attempts have been made to predict what appointments will be missed using statistical models and machine learning. LÄS MER