Sökning: "Vygotskij strandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Vygotskij strandberg.

 1. 1. "Elever lär med ryggen mot varandra". En studie om hur personal inriktning ämnesområden gynnar samspel mellan elever i lärande situationer.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Holmqvist; [2017]
  Nyckelord :förspråklig kommunikationsförmåga; grundsärskola inriktning ämnesområden; kognitiv funktionsnedsättning; kommunikation; lärande; reflektion; samspel;

  Sammanfattning : Abstrakt Holmqvist, Malin (2016). ”Elever lär med ryggen mot varandra” En studie om hur personal i särskolan inriktning ämnesområden gynnar samspel mellan elever i lärande situationer ”Pupil learn with their back to each other” A study how staff in special schools for students with intellectual disabilities promotes interaction between students in learning situations Speciallärarexamen, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola Forskningsområde Min erfarenhet från grundsärskolan visar att när det skapas samspelssituationer för elever med förspråklig kommunikationsförmåga handlar det ofta om att föra samman elever i olika aktiviteter och att personalen låter eleverna samspela på egen hand. LÄS MER

 2. 2. Vygotskij genom Strandberg : Fungerar hans metoder fortfarande idag?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Jeanette Pettersson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Läs- och skrivproblematik i skolan - vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Germundsson; [2014]
  Nyckelord :beprövad erfarenhet; intervention; kollegialt lärande; läs- och skrivsvårigheter; vetenskaplig grund;

  Sammanfattning : Abstract/Sammanfattning Problemområde Att undervisa elever med läs- och skrivsvårigheter är en utmaning för många lärare. För att lärarna ska kunna göra skillnad för dessa elever är det viktigt att forskning inte upplevs som så långt borta från det som händer i skolan. LÄS MER

 4. 4. Samspel mellan barn med och utan en språkstörning - ur pedagogers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jennifer Strandberg; Leonora Babic; [2014]
  Nyckelord :Dragarbarn; Samspel; Språkbarn; Språkstörning;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att ta reda på hur samspelet yttrar sig mellan språkbarn, ett barn med en diagnostiserad språkstörning och dragarbarn, ett barn med en normal språkutveckling, ur pedagogers perspektiv. I kapitlet centrala begrepp kommer vi att behandla de begrepp som är centrala i vårt arbete, men framför allt i vår analys. LÄS MER

 5. 5. Två är bättre än en - En studie om elever i klassrummet och hur deras samspel inverkar på lärandet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Hanna Jönsson; Martina Jönsson; [2013]
  Nyckelord :Grupp; identitet; lärande; parkonstellation; samspel;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur elevers lärande influeras av samspel elever emellan i klassrummet. De frågeställningar som har besvarats är följande: Hur skiljer sig lärandet åt beroende på vem eleverna sitter bredvid i klassrummet? Hur tänker pedagogen om lärande, genom samspel elever emellan i klassrummet?. LÄS MER