Sökning: "att vara nyanställd"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden att vara nyanställd.

 1. 1. Den goda eller ojämlika introduktionen? : En studie om fyra förskolechefers syn på nyexaminerade förskollärares introduktionsperiod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emilia Johansson; Frida Larsson; [2018]
  Nyckelord :förskola; förskolechef; introduktionsperiod; kvalitet; nyanställd; nyexaminerad; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att synliggöra förskolechefers beskrivningar av nyexaminerade nyanställda förskollärares introduktionsperiod. Detta ville vi göra i relation till förskolans kvalitet som vi anser kan kopplas samman med introduktionsperioden som alla nyanställda förskollärare generellt har rätt till. LÄS MER

 2. 2. Vågar du testa? : En kvalitativ studie om chefers upplevelse av första tiden i arbetet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Andrea Elfman; Filip Björk; [2018]
  Nyckelord :organisatorisk socialisering; introduktion; rekrytering; tester och analys;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur introduktionen av nyanställda chefer inom en specifik organisation upplevts och genomförts. För att nå detta syfte har vi utformat två frågeställningar vi hoppas kunna besvara. LÄS MER

 3. 3. Landskapsarkitekten : en resa i kunskap från student till nyanställd inom den privata sektorn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Peyman Saramolki; Simon Gulve; [2018]
  Nyckelord :arbetsliv; enkät; erfarenhet; intervju; jämförelse; konsult; kunskap; kunskapskrav; landskapsarkitektur; SLU; utbildning; yrkeserfarenhet; yrkesroll;

  Sammanfattning : I denna uppsats jämförs relationen mellan landskapsarkitektprogrammen på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, med yrkesverksamma landskapsarkitekter inom den privata sektorn som har varit aktiva i yrkeslivet högst tre år efter sin sista avslutade kurs. SLU:s landskapsarkitektprogram ligger på två olika universitetscampus, Ultuna och Alnarp, som båda för närvarande genomgår en förändring som påverkar den övergripande strukturen. LÄS MER

 4. 4. Nyanställda sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av introduktionsprogrammet på en akutmottagning : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Angelica Flyckt; Björn Erfors; [2017]
  Nyckelord :Emergency Department; professional induction; nurse; experience; human resource; novice to expert; Akutmottagning; yrkesintroduktion; sjuksköterska; upplevelse; erfarenhet; human resource; novis till expert;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningen är en arbetsplats som ställer höga krav på sjuksköterskan som arbetar där då vården som bedrivs är mångfacetterad och snabbt skiftande i intensitet. Detta ställer krav på sjuksköterskans förmåga att sortera intrycken för att hantera situationerna som uppkommer på en akutmottagning. LÄS MER

 5. 5. Introduktion för nyanställda : En studie kring introduktionsprocessen på ett konsultbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE); KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Jonatan Erdal; Mikael Lovén; [2017]
  Nyckelord :Onboarding; new employee; introduction; company culture; socialization; workplace learning; Nyanställd; introduktion; företagskultur; socialisering; lärande på arbetsplatsen; informellt;

  Sammanfattning : De flesta organisationerna har idag någon form av introduktionprocess för nyanställda. En lyckad introduktionsprocess bidrar till att den nyanställde känner sig hemma på organisationen samt att den nyanställde snabbare blir effektiv i sitt arbete. LÄS MER