Sökning: "attentatet på Drottninggatan"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden attentatet på Drottninggatan.

 1. 1. Att tala under kaos. En retorisk analys av myndigheters kriskommunikation under skogsbranden i Västmanland 2014 och attentatet på Drottninggatan 2017

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Michelle Langeblad; [2018-10-29]
  Nyckelord :kris; kriskommunikation; retorik; ethos; logos; pathos; myndighetskommunikation; skogsbranden i Västmanland; attentatet på Drottninggatan;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur fem myndigheter kommunicerade under två olika kriser; skogsbranden i Västmanland 2014 respektive attentatet på Drottninggatan 2017. Syftet var att undersöka de berörda myndigheternas kriskommunikation och deras användande av de retoriska appellformerna ethos, logos och pathos utåt mot samhället under respektive kriser och jämföra dem med varandra. LÄS MER

 2. 2. "Då smäller det!" : En analys av historiebruket kring Amaltheadådet och Anton Nilson

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Henric Pennlöv; [2018]
  Nyckelord :Amalthea; Anton Nilson; Terrorism; Historical Culture; Use of History; Mass Media; Amalthea; Anton Nilson; Terrorism; Historiekultur; Historiebruk; Massmedia;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar historiebruket av Amaltheadådet och gärningsmannen Anton Nilson. Metoden som andvänds för studien är en kvalitiativ innehållsanalys med hermeneutisk läsning av tidningsartiklar från 18 olika dagstidningar som skrivits varje decennium från 1918 till april 2018. LÄS MER

 3. 3. Terrordådet som förändrade Sverige : En jämförande studie av svenska dags- och kvällstidningars bild- och rubriksättning av terrordådet på Drottninggatan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Hanna Blomstervall; Denim Nygren; [2018]
  Nyckelord :Drottninggatan; Framing; Gestaltningsteori; Terrordåd; Terror;

  Sammanfattning : Terrordåd blir allt vanligare i Europa, men Sverige har under lång tid varit skonade från den typen av brottslighet. Det kom att ändras den 7 april 2017 då IS-anhängaren Rakhmat Akilov stal en lastbil med målet att döda så många som möjligt. LÄS MER

 4. 4. ”Det som skrämmer mest är vad som kommer att hända sedan” : En kritisk diskursanalys av nyhetsrapportering efterföljande attentatet i Stockholm 7 april 2017

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emelie Thunberg; [2018]
  Nyckelord :2017 Stockholm Attack; Drottninggatan; Fairclough; Critical discourse analysis; Critical events; Attentatet i Stockholm 2017; Drottninggatan; Fairclough; Kritisk diskursanalys; Kritiska händelser;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att urskilja och undersöka särskilt belysta diskurser i Dagens Nyheter och Aftonbladets nyhetsartiklar veckan efter attentatet i Stockholm den 7 april 2017. Det åligger även i studiens syfte att undersöka hur diskurserna kan förstås utifrån ett perspektiv om kritiska händelsers påverkan av meningsskapande. LÄS MER

 5. 5. Nationens roll i händelser av kris - en diskursanalys av Stefan Löfvens tal på minnesceremonin efter attentatet i Stockholm

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alice Brinkborg; Pernilla West; Anton Johansson; [2017]
  Nyckelord :nationell identitet; diskursanalys; avpolitisering; avnaturalisering; kris; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this article we have analysed Prime minister Stefan Löfvens speech at the memorial ceremony, which took place on the 10th of April 2017, three days after the attack on Drottninggatan in Stockholm. Our purpose was to answer the question of how the nation, as a concept, gets portrayed in a time of crisis. LÄS MER