Sökning: "bilderbok"

Visar resultat 16 - 20 av 149 uppsatser innehållade ordet bilderbok.

 1. 16. Nötknäpparen –En narratalogisk & komparativ analys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mimmi Sundin; [2019]
  Nyckelord :E.T.A Hoffmann; nötknäpparen; Konstsaga; bilderbok; adaption; narrativ komparativ analys;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar E.T.A Hoffmanns konstsaga Nötknäpparen, översatt av Ingrid Windisch (1989), mot två andra upplagor av Nötknäpparen, dessa två i bilderboksformat. LÄS MER

 2. 17. Jag är i en dimma

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

  Författare :Ida Sundin Asp; [2019]
  Nyckelord :Bildberättelse; Bilderbok; Separationsångest; Ångest; Utmattningssyndrom; Känsloliv;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete består av en gestaltande del och en skriftlig. Den gestaltande delen är ett utforskande i hur jag i text och bild kan gestalta känslan separationsångest. Förlusten av en annan person, en tidigare förmåga eller till och med sig själv. LÄS MER

 3. 18. Elsa Beskows bilderboksmotiv : Konstvetenskapliga bildanalyser av utvalda bilder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :Elsa Beskow; bilderbok; Tomtebobarnen; Blomsterfesten i täppan; Hattstugan; Duktiga Annika; Petter och Lottas jul; bildanalys;

  Sammanfattning : Innehåll/Content: Elsa Beskow was an artist and a writer who for 50 years, from the turn of the 19th century, produced a wide variety of books for children. The books have been read for several generations and are translated into multiple languages, and they are still released and appreciated. LÄS MER

 4. 19. Vi bor här nu : Rapport

  Master-uppsats, Konstfack/Grafisk design & illustration

  Författare :Amanda Hoffner; [2018]
  Nyckelord :klass; vänskap; bild; identitet; bilderbok; barn; flytt; bildskapande; kollage; process;

  Sammanfattning : Mitt projekt är en bilderbok som skildrar en kort men omvälvande tid i ett barns liv.  En flytt river upp känslor och osäkerhet. Bildvärden var min ingång till berättelsen.  Den visuella världen är uppbyggd av olika minnen och referenser  porträtterade i kollage form. LÄS MER

 5. 20. ADHD i barnlitteraturen : Analys av fyra bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Josefin Öhrnberg; [2018]
  Nyckelord :ADHD; Gender; Norm critical perspective; Paratext; Person portrayal; Picture book; ADHD; Bilderbok; Genus; Normkritiskt perspektiv; Paratext; Personskildring;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att granska hur den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen ADHD skildras i fyra olika bilderböcker riktade till barn i förskoleålder. Genom textanalytiskt perspektiv utförs en bilderboksanalys och bilderböckernas paratext analyseras, det vill säga allt som är kring böckernas huvudsakliga berättelse. LÄS MER