Sökning: "client relationship"

Visar resultat 1 - 5 av 408 uppsatser innehållade orden client relationship.

 1. 1. “Vem är du och vem är jag och vad skall vi göra tillsammans?” En kvalitativ studie om familjebehandlarens syn på samverkan med socialsekreterare kring gemensamma ärenden.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Irma Linlycke Hillum; Anjali Odedra; [2021-06-08]
  Nyckelord :samverkan; samsyn; roller; familjebehandlare; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Samverkan, samsyn, roller, familjebehandlare, socialsekreterare.... LÄS MER

 2. 2. ”Man ska vara medveten om vilken makt man har” : En studie om socialarbetares syn på makt och maktrelationer inom socialtjänsten i relation till yrkesrollen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Saga Molteberg Lundén; [2021]
  Nyckelord :power; power relations; social workers; authorities; therapists; makt; maktrelationer; socialarbetare; myndighetsutövare; behandlare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att med utgångspunkt i socialarbetares erfarenheter undersöka synen på och medvetenhet om makt i form av maktutövning och maktrelationer gentemot klienter. Vidare undersöktes om detta skiljer sig beroende på om socialarbetaren har en myndighetsutövande eller en behandlande roll och vilka arbetsuppgifter de utför. LÄS MER

 3. 3. Klientrelationen – en balansgång: En studie om socialsekreterares förhållningssätt och utmaningar i arbetet med klienter med missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rasmus Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Social workers; Client-provider relationship; Substance abuse; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to increase the understanding of how social workers, working with people with substance abuse, describe the client relationship, the strategies they use and the challenges they encounter in building and maintaining this relationship. The study was based on semi-structured interviews with five professional social workers from two different municipalities in southern Sweden, who predominantly work with clients with substance abuse disorders (SUDs). LÄS MER

 4. 4. Ett våldsamt möte : En studie om hotbilden mot socialsekreterare och klienten som potentiell förövare

  M1-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Amina Bangura Nielsen; Ermina Hajdarevic; [2021]
  Nyckelord :client violence; patient violence; social service; social work; threat; work-related threats and violence;

  Sammanfattning : Social workers tend to find themselves in threatening situations associated with their clients. Threat and violence against social workers is not a new phenomenon but can instead be described as “a part of the work”. LÄS MER

 5. 5. The Centurion’s Faith in Pauline perspective : Using Gal 3:21–26 and Rom 3:21–24 to understand Matt 8:5–13

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Elsa Johansson; [2021]
  Nyckelord :The Centurion;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to investigate how two Pauline pericopes (Gal 3:21–26 and Rom3:21–24) can help us to understand Matt 8:5–13. The paper has four research questions: Whatdid the role of πίστις (“faith” or “trust”) played in Roman culture in general? What role did itplay in the centurions’ relationship to both superiors and subordinates in the Roman’s army?Which principle of faith does Paul establish in Gal 3:21–26 and Rom 3:21–24? How canPaul’s principle be used as a key to understand the faith of the centurion in Matt 5:8–13? Tofind the results of the four research questions, the paper used qualitative method throughsocial-rhetorical Criticism and narrative method. LÄS MER