Sökning: "colombia konflikten"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden colombia konflikten.

 1. 1. Kvinnlig aktivitet och aktörskap i konflikt: En studie i kvinnors påverkan på fredsavtal

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Inghe-Palmqvist; Frida Behrami; [2020]
  Nyckelord :women; gender; gender equality; sexual violence; empowerment; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Är kvinnors aktiva eller passiva roller som aktörer under konflikt avgörande för hur inkluderande fredsavtalet sedan är för kvinnor och kvinnors problem? Denna jämförande analys undersöker frågeställningen utifrån både bakgrundsinformation och fredsavtal från konflikterna i Colombia och Kambodja. Teorin som används i uppsatsen är baserad på artikeln ”Towards Inclusive Peace: Analysing gender-sensitive peace agreements 2000–2016” skriven av Jaqui True och Yolande Riveros-Morale och hypotesen är att det finns en skillnad på hur inkluderande fredsavtalen är för kvinnor och kvinnors problem beroende på kvinnans roll i konflikten. LÄS MER

 2. 2. Världens första jämställda fredsavtal? : en kvalitativ innehållsanalys av det colombianska fredsavtalets potential att förbättra kvinnors situation utifrån Nussbaums kapacitetsteori

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Julia Svanström; [2017]
  Nyckelord :fredsavtal; 2016; colombia; FARC; övergångsrättvisa; kvinnors rättigheter; kvinnligt fredsbyggande; martha c. nussbaum; kapacitetsteorin; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I november 2016 signerades ett historiskt fredsavtal mellan FARC-gerillan och Colombias regering som markerar en väg mot en fredlig lösning på den 50 år långa väpnade konflikten. Fredsavtalet är början på en ny epok av kvinnligt fredsbyggande, med mycket fokus på jämlikhet och ökat kvinnligt inflytande riktar avtalet särskilt mycket insatser för att stärka kvinnors position i Colombia. LÄS MER

 3. 3. Att skildra verkligheten i allmänhetens tjänst - En kritisk diskursanalys av Sveriges radios och Sveriges Televisions nyhetsrapportering om folkomröstningen om fredsavtalet i Colombia 2016

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Karin Grann; [2017]
  Nyckelord :Colombia; Konflikt; fredsavtal; nyhetsrapportering; folkomröstning; fredsjournalistik; Social Sciences;

  Sammanfattning : I augusti 2016 skrev colombianska regeringen och FARC-gerillan under ett fredsavtal som skulle avsluta den längsta väpnade konflikten i modern historia. Det genomfördes samma år i oktober en folkomröstning i landet som skulle ratificera fredsavtalet. LÄS MER

 4. 4. UNHCR och colombianska asylsökande – En policyanalys av UNHCR:s policy för asylsökande från den colombianska ursprungsbefolkningen och asylsökande afrocolombianer

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Mattias Bergsten; [2016]
  Nyckelord :Nyckelord: Colombia; UNHCR; policy; asylsökande; ursprungsbefolkning; afrocolombianer; lösningar; policyanalys; Arendt; statslöshet.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den colombianska konflikten har resulterat i att miljontals colombianer har tvingats överge sina hem. Syftet med den här studien har varit att undersöka och analysera hur väl UNHCR:s policy beskriver situationen för asylsökande från den colombianska ursprungsbefolkningen och asylsökande afrocolombianer. LÄS MER

 5. 5. Kvinnorättsförsvarare i Colombia : – starka aktörer eller offer?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Fernanda Alvarez Cea; [2015]
  Nyckelord :Human Rights; Women’s Rights Defenders; Armed Conflict; Colombia; Gender-Based Violence; Mänskliga rättigheter; kvinnorättsförsvarare; väpnad konflikt; Colombia; könsbaserat våld;

  Sammanfattning : Colombia has been characterized by an internal armed conflict since the 1960s where several violations of the human rights have followed. Threats and violence against human rights defenders is one example and this is directed toward both men and women in an attempt to deter these brave individuals from continuing their work. LÄS MER