Sökning: "detaljhandelns marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden detaljhandelns marknadsföring.

 1. 1. Hållbarhetsredovisning som marknadsföringsverktyg : En studie om varför hållbarhetsredovisningen används eller inte används i företag inom detaljhandelns hållbara marknadsföring för att främja en hållbar konsumtion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Victor Tilander; Robert Pettersson Storsberg; [2019]
  Nyckelord :sustainable consumption; sustainable marketing; sustainability reporting; legitimacy; stakeholders; retail; hållbar konsumtion; hållbar marknadsföring; hållbarhetsredovisning; legitimitet; intressenter; detaljhandeln;

  Sammanfattning : En hållbar konsumtion har växt fram ur konceptet hållbar utveckling och är väsentligt eftersom det nuvarande konsumtionsmönstret inte är tillräckligt hållbart. En hållbar konsumtion innebär att ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser av konsumtionen för att kunna tillfredsställa såväl dagens behov som kommande generationers behov. LÄS MER

 2. 2. Geografiska skillnader i konsumenters köpbeteende : En kvantitativ studie om bostadsortens påverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Victoria Westin-Ericsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Globaliseringen av handeln har lett till att konsumenters köpbeteende är mer komplexa än tidigare. Tillsammans med att allt fler flyttar till större städer, vilket skapar en större klyfta mellan landsbygd och större städer, blir även skillnader i köpbeteendet tydligt märkbara. LÄS MER

 3. 3. Relationsmarknadsföring – Köpcentrumägarens bästa vän? : En kvalitativ studie om relationer mellan köpcentrumägare och hyresgäster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Douglas Anton; Ludvig Lundh; [2018]
  Nyckelord :Relationship Marketing; Commitment-Trust theory; Communication; Shopping center; Relationsmarknadsföring; Tillit och Engagemang; Kommunikation; Köpcentrum;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Datum: 24 maj 2018   Nivå: Magisteruppsats i Företagsekonomi, specialisering Marknadsföring   Institution: Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle – Luleå Tekniska Universitet    Författare: Douglas Anton och Ludvig Lundh   Handledare: Maria Ek Styvén   Titel: Relationsmarknadsföring – Köpcentrumägarens bästa vän? En kvalitativ studie om relationer mellan köpcentrumägare och hyresgäster   Nyckelord: Relationsmarknadsföring, Tillit och Engagemang, Kommunikation, Köpcentrum    Syfte: Mot bakgrund av e-handelns frammarsch och dess marknadstransformation syftar denna studie till att undersöka hur köpcentrumägare i Sverige arbetar med relationsmarknadsföring för att bibehålla detaljhandelns fysiska butiker.   Metod: En deduktiv flerfallsstudie av kvalitativ karaktär genomförd genom fem intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Tillbaka till röttnerna : En fallstudie av ett etablerat detaljhandelsföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Sofie Cederholm; Linn Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Positionering; varumärkesidentitet; ompositionering; varumärkesimage;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hårdare konkurrens och e-handelns uppkomst har förändrat näringsidkares förutsättningar. Fysiska butiker står än idag för största delen av detaljhandelns försäljning, men e-handeln förutspås öka. För att överleva på en så konkurrenskraftig marknad måste ett varumärke skilja sig från mängden. LÄS MER

 5. 5. Detaljhandelns användande av frontlinjepersonalen, som betydelsefull faktor för kundrelationer och skapande av intäkt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Tim Pihiven; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att komma fram till om kedjeföretag inom detaljhandeln intagit ett serviceperspektiv, där fokus ligger på relationer. Detta genom att undersöka hur aktörerna använder sin frontlinjepersonal. LÄS MER