Sökning: "digitalt arbetsliv"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden digitalt arbetsliv.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på medarbetaresutveckling ur ett chefsperspektiv : Faktorer som möjliggör och förhindrar informellt lärande i en digital arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Wictor Green; Oskar Edström; [2020]
  Nyckelord :Informal learning; workplace learning; digitization; digitized work; managers influence on workplace learning; Informellt lärande; digitalt arbetsliv; digitalisering; arbetsplatslärande; chefers påverkan på lärande.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine managers' perceived influence on informal learningwithin their work team in a digitalized work environment. The study uses a qualitative methodwith the empirical material gathered using interviews. The data was, after the interviews, interpreted using a hermeneutic orientation. LÄS MER

 2. 2. Att möta digital förändring : En studie om inställningen till arbete i ett alltmer digitaliserat arbetsliv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Kafle; Linn Ernstson; [2020]
  Nyckelord :arbetets centralitet; digitalisering; digital mognad; digital transformation; engagerad inställning; instrumentell inställning; inställning till arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka människors uppfattningar av den egna yrkesrelaterade digitala mognaden och den egna inställningen till arbete. Därtill hör att klargöra huruvida det föreligger ett samband mellan den digitala mognaden och inställningen. LÄS MER

 3. 3. Medarbetarundersökningar i ett gränslöst arbetsliv - Utveckling av ett digitalt verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Ester Randahl; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering; Science General;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Är det IT vi jobbar med? : en kvalitativ studie om digitaliseringens inverkan i hemtjänsten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Johanna Dahlstrand; Cicci Rooth; [2019]
  Nyckelord :hemtjänst; digitalisering; förändrade arbetsvillkor;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att få en djupare förståelse över hur användningen av digitala system och hjälpmedel inverkar på arbetet för undersköterskor i hemtjänsten. Detta då digitaliseringen har enligt tidigare forskning visat på att digitalisering både kan frigöra mer tid men även bli en belastning för omsorgspersonalen. LÄS MER

 5. 5. Digitalt ledarskap, vad innebär det? : Första linjens chefers erfarenheter av att leda vid verksamhetsutveckling och implementering av nya arbetssätt inom äldreomsorgen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Eva Malm Körkkö; Cecilia Voss Johansson; [2019]
  Nyckelord :digitalisering; ledarskap; äldreomsorg; välfärdsteknik; verksamhetsutveckling; implementering; digital kompetens; digitalt ledarskap;

  Sammanfattning : Den ökande andelen äldre personer, den rådande arbetskraftsbristen och den pågående digitaliseringen i samhället ställer tuffa krav på svensk äldreomsorg. Samtidigt erbjuder den tekniska utvecklingen en möjlighet till effektivare arbetssätt med högre kvalitet. LÄS MER