Sökning: "OODA"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet OODA.

 1. 1. The speed of precision : How the OODA loop benefits from accurate technology

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Jessie Langhard; [2020]
  Nyckelord :John Boyd; OODA-loop; Precision Guided Munitions; Desert Storm; Iraqi Freedom; Unmanned Aerial Systems; UAV;

  Sammanfattning : This paper examines how precision resources, such as Precision Guided Munitions (PGM) and Unmanned Aerial Systems (UAS), can affect the OODA loop decision making cycle. PGMs add precision and force to kinetic strikes, whilst UASs bring precision and endurance to the Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) field. LÄS MER

 2. 2. UAV:ernas möte med en högteknologisk motståndare : en fallstudie av konfikten i Ukraina

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Liam Andersson; [2019]
  Nyckelord :unmanned Arial Vehicle; UAV; OODA loop; Kill chain; electronic warfare; Ukraine; unmanned Arial Vehicle; UAV; OODA-loopen; bekämpningskedjan; telekrig; Ukraina;

  Sammanfattning : UAV:er används frekvent i samhället och med detta har den kommersiella marknaden växt. Därför är det rimligt att de används i större utsträckning i konflikter, vilket innebär att konflikter där båda parter har UAV:er som kan klassas som relativt högteknologiska möts blir troligare. LÄS MER

 3. 3. Ledningsstödsystem vid manöverförbanden : Vad behövs egentligen? 

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Jan Lundberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  Uppsatsen handlar om att identifiera de funktioner som ett ledningsstödsystem vid manöverförbanden måste uppfylla. Utgångspunkten är dels OODA-loopen och det utvecklade DOODA-konceptet, dels dynamisk beslutsfattande inom ramen för planering under tidspress (PUT). LÄS MER

 4. 4. Den militära nyttan med Sweccis vid planering av en insats

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Martin Johansson; [2013]
  Nyckelord :Militärteknik; Sweccis; Ledning; Ledningssystem;

  Sammanfattning : På operativ och högre taktisk ledningsnivå inom den svenska Försvarsmakten användsidag ledningssystemet Sweccis, Swedish Command and Control Information System.Detta system kan användas till planering och genomförande av insatser inom riketsgränser. LÄS MER

 5. 5. Slaget om Malta analyserat i ett militärteoretiskt perspektiv : Wardens och Boyds luftmaktsteorier tillämpade på ett empiriskt exempel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Martin Sunnergren; [2013]
  Nyckelord :Slaget om Malta; John A. Warden III; John Boyd; Fienden som ett system; Tyngdpunkter; Luftrumskontroll; Parallell attack; OODA loopen; Luftstridskrafter;

  Sammanfattning : Slaget om Malta, under andra världskriget, hade en avgörande roll vad gäller kriget i Medelhavet. Maltas strategiska läge gjorde att det var en åtråvärd ö för axelmakterna och britterna kämpade för att försvara sin position. LÄS MER