Sökning: "diskriminering i andra länder"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden diskriminering i andra länder.

 1. 1. Arbetslöshet bland akademiker med utländsk examen : En kvalitativ studie om utländska vuxna akademikers situation på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Rama Aho; Sandy Naem; [2020]
  Nyckelord :Utländska akademiker; arbetslöshet; validering; arbetslivserfarenhet; sociala nätverk och etnisk diskriminering.;

  Sammanfattning : Utländska vuxna akademiker råkar ofta ut för stora utmaningar med att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Syftet med denna uppsats är att undersöka utländska vuxna akademikers upplevelser och erfarenheter av den svenska arbetsmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Samhällets strukturer: Vad Collier inte såg

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olivia Nilsson; Hanna Andersson; [2019]
  Nyckelord :Collier; fattigdomsfällan; strukturer; feminism; Nigeria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Paul Colliers forskning kring fattigdom har både hyllats och kritiserats av forskningsvärlden. Hans teori om de fyra fattigdomsfällorna, som presenteras i boken The Bottom Billion (2008), anses ge förklaring till varför en grupp länder har fastnat i fattigdom. LÄS MER

 3. 3. Folkbokföringens ettårskrav i förhållande till rätten till fri rörlighet för arbetstagare och arbetssökande inom EU - En undersökning av Skatteverkets tillämpning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linn Johansson; [2018-09-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En person som blir folkbokförd i Sverige för första gången tilldelas ett personnummer som utgör en unik identitetsbeteckning. I mångt och mycket kan personnumret ses som en nyckel till det svenska samhället då det används till många saker och avsevärt underlättar en persons vardagsliv i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Mellanmänsklig tillit, välfärdsregimer och upplevd kollektiv diskriminering : En kvantitativ studie om tillit mellan människor och upplevd kollektiv diskriminering i olika välfärdsregimer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elis Carlberg Larsson; Martina Fischer; [2017]
  Nyckelord :Mellanmänsklig tillit; välfärdsregimer; upplevd kollektiv diskriminering; Rothstein; Esping-Andersen;

  Sammanfattning : Ett av de mest grundläggande fundamenten för att ett samhälle ska fungera friktionsfritt är att människor känner tillit. För att ett samhälle ska vara välmående behöver människor känna tillit både till samhällets institutioner och tillit till andra människor i allmänhet. LÄS MER

 5. 5. Anti-terrorlagstiftning och mänskliga rättigheter : En studie av Frankrikes och Storbritanniens anti-terrorlagstiftning och hur den riskerar att kränka Europakonventionen för skydd av mänskliga rättigheter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Sofie Andersson; [2017]
  Nyckelord :Terrorism; human rights; discrimination; ECHR; anti-terrorism legislation; France; Great Britain.; Terrorism; mänskliga rättigheter; diskriminering; EKMR; anti-terrorlagstiftning; Frankrike; Storbritannien.;

  Sammanfattning : 2000-talet markerade födelsen av en ny sorts terrorism. Sedan dess har Europa fått utstå frekventa terrorattacker vilket resulterat i att länder antagit strängare lagar och kontrollåtgärder för att bekämpa terrorismen. LÄS MER