Sökning: "egna"

Visar resultat 1 - 5 av 16251 uppsatser innehållade ordet egna.

 1. 1. Betydelsefulla faktorer för sjuksköterskans tidiga identifiering av sepsis

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isabelle Edkvist; Kristina Zubonja; [2023-03-15]
  Nyckelord :Litteraturöversikt; sepsis; sjuksköterska; identifiering; faktorer; kunskap; bedömningsverktyg;

  Sammanfattning : Sepsis är ett omfattande hälsoproblem globalt där miljontals människor drabbas varje år. Sepsis är ett syndrom som orsakas av en dysreglerad inflammatorisk reaktion som svar på en allvarlig infektion. Utan tidig identifiering och behandling kan det resultera i septisk chock, multiorgansvikt och dödsfall. LÄS MER

 2. 2. Expletivt det som formellt subjekt i texter skrivna av andraspråksinlärare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Håkan Gunnarsson; [2023-03-06]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; formellt subjekt; expletivt ”det”; korpus; L2- svenska; helfraser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån inlärartexter som ingår i L2-korpusar som förvaltas av Språkdata vid Göteborgs universitet studera bruket av expletivt det som formellt subjekt. Det är en företrädelsevis kvantitativ studie som drar nytta av de taggningar och i vissa fall korrigerande annoteringar som gjorts, vilket inte bara tillåtit frekvensundersökningar med avseende på språklig färdighetsnivå och modersmål, utan också felanalyser med avseende på dessa parametrar. LÄS MER

 3. 3. Den osynlige räddaren. En undersökning kring förutsättningarna och utmaningarna förknippade med swinguppdraget i en musikalproduktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Nils Weibull; [2023-02-22]
  Nyckelord :swing; musikal; scenkonst; skådespelare; musikalartist; konstnärliga arbetsprocesser;

  Sammanfattning : Det här undersökande arbetet handlar om uppgiften att arbeta som swing i en musikalproduktion. Utifrån mina egna erfarenheter av att arbeta som musikalartist i musikalproduktionen She Loves me på Spira i Jönköping (HT 2021) reflekterar jag över specifika utmaningar samt utvecklingsmöjligheter förknippade med att stå inför och ta sig an swinguppdraget i en produktion. LÄS MER

 4. 4. Lärarens uppfattningar och kunskaper om matematikångest.En surveyundersökning om hur stor andel av F-6 lärarna, som ser de tidiga tecknen vilka kan leda till matematikångest hos eleverna.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Katarina Cronholm; Christina Myresten; [2023-02-22]
  Nyckelord :matematikångest; tidiga tecken på matematikångest; lärare F-6; matematiklärare;

  Sammanfattning : Matematikångest är en negativ känsla som uppstår i olika matematiska situationer vilket påverkar individen på olika sätt. Känslor i form av oro, rädsla, spänningar och ångest påverkar individens förmåga att hantera siffror och lösa matematiska problem negativt både i det vardagliga livet och i skolan. LÄS MER

 5. 5. Kreativitet som Superkraft. En undersökning kring byggstenarna i min personliga kreativa process när jag skriver text och melodi till musikallåtar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Elvira Norbäck; [2023-02-20]
  Nyckelord :kreativitet; flow; kreativ process; musikal; musikalmaterial; textskrivande; inspiration; flödesskrivning; brainstorming; skapa;

  Sammanfattning : I denna undersökning konkretiserar jag min egna kreativa process när jag skapar låtmaterial till musikal. Syftet med undersökningen är att få syn på vilka steg som är essentiella när jag skapar och vilka tydliga byggstenar som finns i det kreativa arbetet. LÄS MER