Sökning: "ekonomistyrning finansiella mål"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden ekonomistyrning finansiella mål.

 1. 1. Hur påverkas ett bolags ekonomistyrning av en kris? : En fallstudie på Scandic Hotels Group AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Isak Bengtsson; Måns Tjelander; [2021]
  Nyckelord :Management Accounting Systems; Management Control; Financial Crisis; Crisis Management; Risk Management; Hotels; Corona Crisis; Ekonomistyrning; ekonomistyrningens nivåer; finansiella kriser; krishantering; riskhantering; hotell; Coronakrisen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ge insikt i hur Scandic Hotels Group AB:s (Scandic) ekonomistyrning påverkades över strategisk, taktiskt och operativ nivå av Coronakrisen. Tidigare studier kring ekonomistyrning under en kris lyfte fram ett skiftat fokus och att framförallt planering, kontroll, kommunikation och information påverkades. LÄS MER

 2. 2. En lyckad konstellation : En kvalitativ studie om skillnader mellan Sverige och Norge i ett marknadsledande företag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Frida Berneke; Emelie Thiman; [2020]
  Nyckelord :Belöningssystem; målstyrning; kultur;

  Sammanfattning : Inledning: Ett globalt företag som använder sig av belöningssystem kan ha svårt att implementera ett enat system. Ofta ligger det en önskan om att nå uppsatta mål bakom belöningssystemet. Det kräver medarbetare som styr i samma riktning. Där kan ett globalt företag få problem mellan olika länder som påverkas av skilda kulturer. LÄS MER

 3. 3. Riskhantering och dess påverkan på verksamhetsstyrning : En fallstudie på ett försäkringsbolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Bååth; Ludwig Janssen; [2020]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Försäkringsbolag; Riskhantering; Verksamhetsstyrningssystem;

  Sammanfattning : Under många år har företag och individer kunnat överföra vissa typer av risker till försäkringsbolag. Försäkringsbolag accepterar sina kunders oönskade risker men om de inte har effektiva system för att hantera dessa risker är de osannolikt att de förblir lönsamma. LÄS MER

 4. 4. Processtyrningens påverkan på medarbetares resultat i ett tjänsteföretag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Björck; Carl Ericson; [2020]
  Nyckelord :Mangment controll; Service company; Processes; Non-financial measurement; Opex; Process orientation; Ekonomistyrning; Tjänsteföretag; Processer; Icke finansiella nyckeltal; Opex; Processorientering;

  Sammanfattning : Processorientering är en organisationsform som fokuserar på processer istället för hierarkier. Inom organisationsformen processorientering styrs organisationen med processtyrning som innefattar ett antal komponenter som ska ge styreffekter och driva företagets resultat. LÄS MER

 5. 5. Incitament i revisionsbyråer : Hur incitamentstyrning kan användas för att stärka det professionella och kommersiella perspektivet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ida Kull; Alva Svensson; [2019]
  Nyckelord :Auditor; Audit firm; Incentive; Reward system; Commercialism; Professionalism; Profession; Clan control; Up or out; Performance measurement; Management control; Revisor; Revisionsbyrå; Incitament; Belöningssystem; Kommersialism; Professionalism; Profession; Clan control; Up or out; Prestationsmätning; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Inledning: Revisionsbranschen kan ses som en del av en profession med en tanke om att bidra till samhällsmässigt intresse genom att objektivt och oberoende förmedla ekonomisk information. En profession är beroende av kompetent och kvalificerad personal för att kunna upprätthålla god revisionskvalitet. LÄS MER