Sökning: "enkätundersökning förändring"

Visar resultat 1 - 5 av 262 uppsatser innehållade orden enkätundersökning förändring.

 1. 1. Upplevelser och erfarenheter av kompetensverktyg inom ambulanssjukvården

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnadKarlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnadKarlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Emma Mattsson; Victoria Pettersson; [2020]
  Nyckelord :kompetensverktyg;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att kartlägga ambulanspersonalens upplevelser och erfarenheter av att använda de två kompentesverktygen TILDA och Ping Pong. Bakgrund: Hälso- och sjukvårdspersonal har ett ansvarsområde som innebär i huvudsak att förstå behov och förväntningar hos patienter, för att kunna leverera vård av god kvalitet. LÄS MER

 2. 2. Utvecklad hanteringsprocessför hantering av kränkandesärbehandling : En studie genomförd på Region Gotland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Julia Hansson; [2020]
  Nyckelord :abusive discrimination; AFS 2015:4; AFS 2001:1; investigation; management; procedures; process.; AFS 2015:4; AFS 2001:1; arbetssätt; hantering; kränkande särbehandling; process; utredning.;

  Sammanfattning : Det har i spåren efter svenska #metoo-rörelsen kunnat konstaterats att det råder en stor okunskap hos arbetsgivarna om de regler som gäller vid hanteringen av sexuella trakasserier på arbetsplatsen. I ett försök att göra en förändring till det bättre har därmed Region Gotlands hantering av kränkande särbehandling studerats. LÄS MER

 3. 3. Acceptans av affärssystem från ett användbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Tony Gröndahl; [2020]
  Nyckelord :affärssystem; slutanvändare; acceptans; användbarhet;

  Sammanfattning : Affärssystem är ett fenomen som genomsyrar den moderna organisationen genom att vara en länk mellan dess olika avdelningar. Att införa ett affärssystem medför en förändring av människors arbetssätt. LÄS MER

 4. 4. Mini-odlingar i urban miljö : En utvärdering av miniträdgårdar/blomurnor i Hemsta, Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Theodor Persson; [2020]
  Nyckelord :urban cultivations; green spaces in cities; biodiversity; pollinators; human well-being; resotration opportunities; urbana odlingar; grönytor i städer; biologisk mångfald; pollinatörer; mänskligt välmående; restorativa möjligheter;

  Sammanfattning : Framtiden kommer att sätta städer på prov i och med att världens befolkning och urbanisering ökar. Detta utsätter livsviktiga förutsättningar som ekosystemtjänster och pollinering för stora hot, då en ökande urbanisering gör att grönytor i städer minskar. LÄS MER

 5. 5. Socioemotionellt Välstånd i Skogsägandet : Värden och beslutsfattande i skogsbruket

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Marie Hammarström Linnér; Madeleine Martinsson; [2020]
  Nyckelord :socioemotional wealth; SEW theory; socioemotional values; forest owners; forest; FIBER; family business; family ownership; private forest owners; decision making process; ownership; socioemotionellt välstånd; SEW; socioemotionella värden; skogsägare; skog; FIBER; familjeföretagande; familjeägande; enskilda privata skogsägare; beslutsfattande; ägande;

  Sammanfattning : Bakgrund: De enskilda privata skogsägarna är en heterogen grupp som har genomgått en förändring under de senaste åren. Olika karaktärsdrag och olika förhållanden till skogen leder till olika värden med ägandet. LÄS MER