Sökning: "förkortning"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet förkortning.

 1. 1. TAKK utifrån ett relationsdidaktiskt fokus : En kvalitativ studie om förskollärares perspektiv på användning av TAKK

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ida Nilsson; Nina Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation; TAKK; språkutveckling; kommunikation; didaktik; relationsdidaktiska modellen; förskola; barn.;

  Sammanfattning : Syftet är att bidra med kunskap om förskollärares perspektiv på användning av Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation med förkortning TAKK. De två frågeställningar som guidar studien är följande: Varför väljer förskollärarna att använda TAKK i förskolans verksamhet? och Hur kan användningen av TAKK gå till i förskolans verksamhet enligt förskollärarna? Studiens teoretiska utgångspunkt är didaktiskt perspektiv där den relationsdidaktiska modellen är i fokus för att skapa en fördjupad förståelse för förskollärares perspektiv på användning av TAKK. LÄS MER

 2. 2. Identifiering av slöseri och undersökning av multipla takttider : En studie på ABB Robotics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Emma Nordekvist; [2019]
  Nyckelord :Waste; non-value adding; lean; takt; capacity; Slöseri; icke värdeskapande; lean; takt; kapacitet;

  Sammanfattning : ABB Robotics är en av de största leverantörerna av industrirobotar på den globala marknaden. En av deras fabriker är belägna i Västerås där det här arbetet har utförts på slutmontaget av stora industrirobotar (SSIR). Slutmontaget är en taktad linje bestående av åtta stationer och en avsyning som slutstation. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter för fekalt diagnostiskt test för inflammatory bowel disease hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Amanda Larsson; [2019]
  Nyckelord :IBD; hund; mikrobiom; diagnostiska metoder; fekalt prov; kronisk tarminflammation;

  Sammanfattning : IBD är en förkortning för inflammatory bowel disease vilket innebär att patienten har inflammation i tarmen och kan få gastrointestinala symtom såsom kräkningar, diarré och illamående. Idag finns inga snabba och enkla diagnostiska metoder för IBD. LÄS MER

 4. 4. CODA-elever i undervisning : En undersökning om särskild stöttning för CODA-elever i gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Christel Persson; [2019]
  Nyckelord :CODA; språkutvecklande undervisning; särskild stöttning; svenska; gymnasium;

  Sammanfattning : Hörande barn till döva kallas med en förkortning CODA. Det är en grupp andraspråkstalare med en unik andraspråkssituation som sällan uppmärksammas. CODA har teckenspråk som förstaspråk och talat språk som andraspråk. LÄS MER

 5. 5. Incels : En kartläggning av diskursen på forumet incels.is

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rebecca Karlen; [2019]
  Nyckelord :incels; manosfären; maskulinitet; internet; forum; diskurs;

  Sammanfattning : Incel, en förkortning för involontary celibate, är en term som beskriver en person som anser sig vara oattraktiv och sexlös på grund av samhällets rådande normer. Denna grupp har dock gått från att vara en mötesplats för ensamma människor till en gemenskap fylld av kvinnohat, aggression, uppgivenhet och en önskan att hämmas. LÄS MER