Sökning: "home mode communication"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden home mode communication.

 1. 1. Familjefotografier i den digitala tidsåldern: En kvalitativ studie om delning och arkivering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Stina Larsson; [2019]
  Nyckelord :fotografi; photography; familjefotografi; family photography; fotoalbum; photo albums; familjealbum; analogt fotografi; digitalt fotografi; analouge photography; digital photography; home mode communication; Kodak culture; remediation; immediacy; hypermediacy; sociala medier; social medias; delning; arkivering; sharing; archive; mediehistoria; media history;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker kvinnor i åldrarna 52–66 och deras förhållningssätt till sina egna arkiverings- och delningspraktiker av familjefotografier, med utgångspunkt i skiftet från analogt- till digitalt foto och dagens fotografiska praktiker med mobilkameran som verktyg. Genom sex kvalitativa intervjuer och teorierna hemmaformad kommunikation, Kodak-kultur, remediering, transparent media och hypermedia blev det möjligt att rama in respondenternas fotografiska praktiker. LÄS MER

 2. 2. Planering av laddstationer vid flerbostadshus

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Jonas Alléus; Patrik Dalin; Sebastian Vass; [2018]
  Nyckelord :Laddningsstationer; elfordon;

  Sammanfattning : Försäljning av laddbara elfordon växer årligen vilket ger ett ökat behov av laddstationer på boendeparkeringar. Rapporten undersöker tekniska och ekonomiska förutsättningar för elbilsladdning på parkering till flerbostadshus åt Stenungsundshem. LÄS MER

 3. 3. Developing a voice-controlled home-assisting system for KTH Live-in Labs

  Master-uppsats, KTH/Reglerteknik

  Författare :Shreyans Maloo; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The following master thesis is conducted on behalf of KTH Royal Instituteof Technology and KTH Live-in Lab with the purpose of developing avoice-controlled home-assisting system for the KTH Live-in Lab. The labis being designed to serve as a testbed for products and services that canbe tested and veried within an optimal space which can simulate a reallifeusage. LÄS MER

 4. 4. Home Automation System Design And Implementation Based On 6LoWPAN

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Yuxin Cheng; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Home automation systems are collections of smart devices that enable various functions within a house or building, such as light and plug control, energy monitoring, temperature metering, air conditioning and heating, etc. Usually, these devices are smart sensors, that are implemented with low power communication protocol like ZigBee and 6LoWPAN and only can be controlled from an Internet gateway. LÄS MER

 5. 5. Context-Aware Machine to Machine Communications in Cellular Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Javier Mendonca Costa; [2013]
  Nyckelord :Context-Awareness; Energy Efficiency.;

  Sammanfattning : Cellular network based Machine-to-Machine (M2M) communications have been growing rapidly in recent years, being used in a wide range of services such as security, metering, health, remote control, tracking and so on. A critical issue that needs to be considered in M2M communications is the energy efficiency, typically the machines are powered by batteries of low capacity and it is important to optimize the way the power is consumed. LÄS MER