Sökning: "hur barn ser sitt lärande"

Visar resultat 16 - 20 av 176 uppsatser innehållade orden hur barn ser sitt lärande.

 1. 16. Inskolning – första klivet in i förskolans värld - En studie om inskolningsmetoder i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Mundt; Johanna Vogel Lindskog; [2018]
  Nyckelord :Anknytning; Barn; Förskola; Förskollärare; Föräldraaktiv inskolning; Inskolning; Inskolningsmetod; Traditionell inskolning; Attachment; Children; Induction preschool; Preschool; Preschool teacher; Induction method;

  Sammanfattning : Idag går nästan alla barn i förskolan. Känslan av att börja i förskolan kan vara väldigt individuell och därför kan inskolningen behöva anpassas efter barnets behov med stöd av olika inskolningsmetoder. LÄS MER

 2. 17. ”Alla barn kan leka mer eller mindre” - om inkludering och lekens betydelse i förskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Caroline Fredriksson; Moa Gutafsson; [2018]
  Nyckelord :Fri lek; Förskolemiljö; Förskollärare; Inkludering; Lek; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : I läroplanen för förskolan (2016) står det bland annat att arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet. Ett av strävansmålen i läroplanen är att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära” (Lpfö 98/2016, s. LÄS MER

 3. 18. Att se barn med olika ögon : En kvalitativ studie om fyra förskolors olika pedagogiska synsätt på barns lärande och användandet av sin inomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Martina Fors; Michelle Oxlord; [2018]
  Nyckelord :Pedagogiska inriktningar; förskola; lärande; inomhusmiljö; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utveckla kunskap om hur förskollärare på fyra förskolor med olika pedagogiska inriktningar ser på barns lärande och använder sin inomhusmiljö i respektive förskoleverksamhet. Analys av det insamlade materialet har gjorts med inspiration av ett sociokulturellt teoretiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 19. Begreppet undervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Irene Sjögren; Jenny Nilsson; [2018]
  Nyckelord :förskola; lek; lärande; läroplan; omsorg; undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka och belysa både möjligheter och svårigheter i förskollärares arbete med undervisning i förskolan. Problemformuleringen ligger i att ta reda på hur sex förskollärares tankar och erfarenenheter kring begreppet undervisning ser ut i förhållande till revideringen av läroplanen 2018. LÄS MER

 5. 20. På resa genom Sverige : Ett brädspel om Sveriges natur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Henrik Fjärstedt; Sara Svedberg; [2018]
  Nyckelord :Brädspel; Flora och Fauna; Förskola; Förskollärare; Naturfenomen; Proximala utvecklingszonen; Sociokulturell teori; Spelmekanik;

  Sammanfattning : ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse förnaturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter,djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” (Skolverket 2016) En väg till lärande är spel och liksom lekar kan spel motivera till lärande genom glädje (Hromek & Roffey, 2009). Detta arbete beskriver hur ett spel som främjar lärande genom glädje har utvecklats och utvärderats. LÄS MER