Sökning: "hur jag måste lära svenska"

Visar resultat 16 - 20 av 38 uppsatser innehållade orden hur jag måste lära svenska.

 1. 16. Undervisningsmetoder inom SFI kurs B

  L2-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Yali Olsson; [2012]
  Nyckelord :svenskundervisning; undervisningsmetod; vuxna invandrare; klassundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka vilken eller vilka undervisningsmetoder som passar elever inom SFI, svenskundervisning för invandrare, kurs B bäst så att de kan lära sig svenska bättre och fortare.   Metoder är att undersöka och intervjua två sfi lärare och sex elever inom SFI kurs B för att få svar på hur sfi lärare undervisar svenska och vad vuxna invandrare vill att sfi lärare gör för att hjälpa dem lära sig svenska bättre. LÄS MER

 2. 17. Att kommunicera hållbarhet : en undersökning av hållbarhetsdebatten via internet

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Siri Sigrand; [2011]
  Nyckelord :Landskapsplanering; Stadsplanering; Stadsplanering för hållbar utveckling; Stadsutveckling; Hållbarhetsdebatt; Kommunikation; Kommunicera hållbarhet; Hållbarhetsbegreppet; Kontakter och nätverk; Webbsidor för hållbarhetsdebatt; Kommunikation via internet;

  Sammanfattning : This master thesis is about sustainable city planning and its debate. It is also concerned with networking, communication and web-based communication. Theories of sustainable development are discussed, along with the importance of communication for sustainable development. LÄS MER

 3. 18. Hur fångar man musiken? : Fem olika jazzmusikers tankar och resonemang kring begreppet improvisation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Musikhögskolan Ingesund

  Författare :Markus Eriksson; [2011]
  Nyckelord :Improvisation; jazz; philosophy; communication; intuition; practicing; Improvisation; jazz; filosofi; kommunikation; intuition; övning;

  Sammanfattning : I denna uppsats försöker jag beskriva vad begreppet improvisation innebär inom jazzmusik. Ämnet improvisation är för mig väldigt viktigt, det är ett ämne som jag valt att specialisera mig på i min musikhögskoleutbildning. LÄS MER

 4. 19. Manusförfattare i Sverige - en analys av en ofta bortglömd aktör inom filmskapande : En kvalitativ studie av svenska manusförfattares arbetsförutsättningar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Filmvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Magnéli; [2011]
  Nyckelord :manusförfattare; arbetsförutsättningar; arbetsförhållanden; samarbeten; Foucault; kreativt arbete; produktionsstudier; svensk filmindustri;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöker jag hur samtida manusförfattares arbetsförutsättningar ser ut i Sverige, vad gäller deras arbetsförhållanden, utbildning, men framförallt hur de uppfattar sin roll som manusförfattare (enskilt och i relation till andra). Genom att inkludera yrkets historiska förutsättningar, så betonas negligeringen av manusförfattares anseende (i Sverige) som en viktig aktör inom filmskapande och att arbetsförutsättningarna har gått i vågor efter branschens behov. LÄS MER

 5. 20. Vad tycker eleverna om matematiken? : En kvantitativ studie av högstadieelevers attityder till matematiken, arbetssätt, samt hur de skulle vilja förbättra undervisningen de får i ämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jannika Neuman; [2011]
  Nyckelord :Mathematics; lower secondary school; attitudes; working methods; Matematik; högstadiet; attityder; arbetssätt;

  Sammanfattning : Både nationella och internationella utvärderingar, samt betygsstatistiken visar att de svenska högstadieelevernas resultat i ämnet matematik dalar. Många elever uppfattar ämnet som svårt och granskningar visar att matematiklektionerna ofta är enformiga och mestadels består av elevernas eget arbete läroböckerna. LÄS MER