Sökning: "hur påverkar radio SAMHÄLLET"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden hur påverkar radio SAMHÄLLET.

 1. 1. Det förändrade musiklandskapet – Sveriges Radio P3s public service-ansvar i förhållande till en medieteknisk förändring

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Andrea Knutsson Liljemark; Julia Nygren; [2019]
  Nyckelord :Public service; Sveriges Radio; P3; Spotify; spellistekultur; spellista; musikdistribution; medieutveckling; digitalisering; musik; musikredaktör;

  Sammanfattning : Studien behandlar digitaliseringens påverkan på musiklandskapet i Sverige. Syftet med studienär att förstå om och hur musikdistributionen i ett förändrat musiklandskap, Spotifys spellistekulturoch spellistan Hits idag påverkar P3s musikval. LÄS MER

 2. 2. Kommunal riskkommunikation om PFAS: Hantering och behov för långsiktiga miljö- och hälsorisker

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Emma Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :public confidence; trust; risk perception; perspectives uncertainties; dependability; risk communication; PFASs; long-term risks; risk management; effective risk communication; Earth and Environmental Sciences; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Risk communication is an interactive process which aims to reduce public concerns about health- and environmental risks through gaining trust and confidence. PFASs (Polyfluoroalkyl and perfluoroalkyl substances) is more addressed today amongst Swedish municipalities because there are concern for surface- and groundwater pollution and concern about long-term health risks. LÄS MER

 3. 3. Den kommersiella mångfalden : En kvantitativ undersökning av mångfalden hos Sveriges Radios externa produktionsbolag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Anaïs Iriarte; Hanna Eriksson Wiita; [2014]
  Nyckelord :digitalisering; kommersialisering; mångfald; produktionsbolag; Sveriges Radio;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att ge en uppdaterad bild av mångfalden på Sveriges Radio då denna undersökning omfattar en växande del av mediemarknaden som ännu ej blivit undersökt: produktionsbolagen. För att avgränsa studien studerades de produktionsbolag som Sveriges Radio samarbetat med under hösten 2013. LÄS MER

 4. 4. Extern marknadskommunikation : Uppfattas företagets budskap rätt av målgruppen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Susanne Johansson; Emelie Smedelindh; [2010]
  Nyckelord :kanal; marknadskommunikation; budskap; målgrupp; annons;

  Sammanfattning : En ekonomisk utveckling har skett på marknaden under de senaste åren där människan gått från att endast köpa det nödvändigaste till att idag köpa mer än vad som behövs. Samtidigt massproduceras produkter till att det blir ett överskott på marknaden, vilket leder till låga priser och större konkurrans där olika medel används. LÄS MER

 5. 5. Vad säljs mellan raderna? : Journalisters syn på textreklam och om hur kommersialiseringen påverkar deras vardag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Therese Selén; Kerstin Säthil; [2010]
  Nyckelord :textreklam; etik; journalistik; journalist; kommersialism; reklam;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker den etiska vardagen på Svenska Dagbladets och Dagens Nyheters fasta bilagor. Hur arbetar journalisterna med pressmeddelanden och liknande och hur funderar de kring textreklam? Medlemmar av Svenska Journalistförbundet förbinder sig att följa de för branschen upprättade gemensamma spelreglerna för press, radio och tv. LÄS MER