Sökning: "igenkännande"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet igenkännande.

 1. 1. Vill du sjunga med mig? Learning. Doing. Meaning.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Lundberg Kim; [2021-10-05]
  Nyckelord :beslut; berörande; copingstrategier; dirigent; dirigentens roller; dirigentens uppgifter; helhet; hälsa; igenkännande; informella ledare; känslan av sammanhang; korist; kör; kördirigent; körsång; ledarskap; mening; meningslager; meningsskapande; musikalisk struktur; musikaliskt ledarskap; musiken i sig; praxisgemenskap; servant leadership; tillit; tillitsbaserad styrning; ledning;

  Sammanfattning : Det finns många anledningar till att sjunga i kör. Körsång är en livsstil. För många är det så viktigt att de säger att det ger dem mening. Meningen kan vara att skapa något musikaliskt. LÄS MER

 2. 2. Utilisation of maintenance information to gain predictability : An exploratory case study in the manufacturing industry, Volvo CE

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Författare :Christian Thirslund; [2021]
  Nyckelord :Maintenance system; Information utilisation; Predictability; Preventive measures; Underhållssystem; Informationsanvändning; Förutsägbarhet; Förebyggande åtgärder;

  Sammanfattning : In today’s manufacturing industry, addressing maintenance functions is essential to increase effectiveness and productivity. With the present era of digitalisation and technology, all data is enabled to be shared and integrated within the organisations. LÄS MER

 3. 3. Äldre personers erfarenhet av hälsorobotar : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Camilla Hyllinge Eriksson; Caroline Svendsen; [2021]
  Nyckelord :Elderly; experiences; healthcare robot; patient attitude;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hög biologisk ålder medför nya utmaningar på individ och samhällsnivå. Brist på personal i hälso- och sjukvården ökar behovet av nya digitala lösningar. I Sverige finns hälsorobotar som fungerar på olika sätt och de blir allt fler. Syfte: Syftet var att belysa äldre personers erfarenhet av hälsorobotar. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskans strategier vid hantering av en svår luftväg i en prehospital förstärkningsenhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Thomas Lennholm; [2021]
  Nyckelord :Nurse anesthetist; pre-hospital; rapid response unit; difficult airway; critical incident technique; Anestesisjuksköterska; prehospital; förstärkningsenhet; svår luftväg; kritisk incident teknik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Specialistsjuksköterskan i en prehospital miljö ställs inför utmaningar när en svår luftväg inte längre kan hanteras genom basal luftvägshantering. Denna situation kräver spetskompetens inom avancerad luftvägshantering och anestesi, samt särskilda hjälpmedel. LÄS MER

 5. 5. Tolkning av handskrivna siffror i formulär : Betydelsen av datauppsättningens storlek vid maskininlärning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Engin Kirik; [2021]
  Nyckelord :Machine learning; Neural networks; Object recognition; TensorFlow; PyTorch; CPU; GPU; Maskininlärning; Neurala nätverk; Objektigenkänning; TensorFlow; PyTorch; CPU; GPU;

  Sammanfattning : Forskningen i denna studie har varit att tag fram hur mycket betydelse storleken på datauppsättningen har för inverkan på resultat inom objektigenkänning. Forskningen implementerades i att träna en modell inom datorseende som skall kunna identifiera och konvertera handskrivna siffror från fysisk-formulär till digitaliserad-format. LÄS MER