Sökning: "musikaliskt ledarskap"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden musikaliskt ledarskap.

 1. 1. Vill du sjunga med mig? Learning. Doing. Meaning.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Lundberg Kim; [2021-10-05]
  Nyckelord :beslut; berörande; copingstrategier; dirigent; dirigentens roller; dirigentens uppgifter; helhet; hälsa; igenkännande; informella ledare; känslan av sammanhang; korist; kör; kördirigent; körsång; ledarskap; mening; meningslager; meningsskapande; musikalisk struktur; musikaliskt ledarskap; musiken i sig; praxisgemenskap; servant leadership; tillit; tillitsbaserad styrning; ledning;

  Sammanfattning : Det finns många anledningar till att sjunga i kör. Körsång är en livsstil. För många är det så viktigt att de säger att det ger dem mening. Meningen kan vara att skapa något musikaliskt. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap som spelar (en) roll - en kvalitativ studie om ledarskap i mindre grupper med musikalisk anknytning, där ledaren känner sina medarbetare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Emma Rosenberg; [2014]
  Nyckelord :relationskompetens; relationships; relationer; balans; balance; dual role; dubbelroll; enter and exit different roles; gå in i en roll; friendly leadership; experience; gå in och ur en roll; kompisledare; leadership; ledarskap; music; musikpedagogik; musik; music education; educational sciences; situational leadership; social kompetens; utbildningsvetenskap; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur ett ledarskap ser ut i grupper med musikaliskt ändamål, där ledaren känner sina medarbetare, samt ta reda på hur ledarna själva ser på sitt ledarskap. Genom intervju har jag sökt svar på mina forskningsfrågor som konstruerats utifrån mina tankar och erfarenheter inom området. LÄS MER