Sökning: "informative posts"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden informative posts.

 1. 1. ”#allastorlekarärvackra” -En kvalitativ textanalys av hur könsstereotyper utmanas eller upprätthålls av kroppsaktivister på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Frida Ek; [2019]
  Nyckelord :Digital aktivism; Instagram; kroppsaktivism; könsstereotyper; semiotik; textanalys; tredje vågens feminism;

  Sammanfattning : This study is about how body activists use the social media platform Instagram to convey activistic messages and also how these activist’s messages relate to gender stereotypes in the patriarchal society. The aim of this study is to investigate how semiotic resources are used to convey activistic messages through text and images respectively. LÄS MER

 2. 2. Innehållet räknas : När marknadsföring skapar varumärkestillit och varumärkeslojalitet

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Albin Bergh; [2019]
  Nyckelord :Social media; digital marketing; content marketing; consumers; value creation; brand trust; brand loyalty; informative posts; personal posts; entertaining posts; Sociala medier; digital marknadsföring; innehållsmarknadsföring; konsumenter; skapa värde; varumärkestillit; varumärkeslojalitet; informerande inlägg; personliga inlägg och underhållande inlägg;

  Sammanfattning : How and what companies publishes on social media have become more important. Different types of post generate different type of effects and if companies want to create brand loyalty and brand trust they must take this in consideration. LÄS MER

 3. 3. Stop being so informative! : A quantitative study on social media content and consumer engagement

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Alena Postnikova; Mathilda Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Social media content; levels of engagement; social media platforms;

  Sammanfattning : Purpose: Considering previous research on consumers’ social media engagement, content types and social media platforms, the purpose of this research was to explain the relationship between social media content types employed by brands and levels of consumers’ engagement. This since brands nowadays turn more towards branded content rather than advertising and several scholars expressing an urge for explaining an assumed relationship. LÄS MER

 4. 4. ”Jag är det bästa som hänt feminismen sen suffrageterna” : En kvalitativ studie om feministiska aktivisters användande av det sociala mediet Instagram

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Kajsa Carlsson; Matilda Skogsberg; [2018]
  Nyckelord :multimodal critical discourse analysis; feminism; third wave; activism; social media; Instagram; multimodal kritisk diskursanalys; feminism; tredje vågen; aktivism; sociala medier; Instagram;

  Sammanfattning : Studien har fokuserat på hur feministiska aktivister använder sig av det sociala mediet Instagram. Syftet med studien har varit att undersöka hur aktivisterna har använt sig av text och bild samt samspelet mellan dessa och vad för typ av budskap som har kommunicerats. LÄS MER

 5. 5. Myndigheters kommunikation på Facebook och Twitter : En kvalitativ analys av myndighetskommunikation i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Erica Sewing Frohlund; [2018]
  Nyckelord :Government communications; social media; official language; Facebook and Twitter;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how the authorities Swedish Migration Board and Swedish Transport Administration communicate with the users on the social media Facebook and Twitter. This essay is based on a qualitative content analysis of a total of six different posts on Facebook and Twitter, which the authorities of the Swedish Migration Board and the Swedish Transport Administration have done. LÄS MER