Sökning: "innovationsledning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet innovationsledning.

 1. 1. Corporate Entrepreneurship - Transferring Innovations into the Main Organization : A Case Study in the Context of the Telecommunications Industry

  Magister-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Maryori Girlesa Lizcano Quintero; Angelina Mshothola; [2019]
  Nyckelord :Corporate Entrepreneurship; Entrepreneurial Management; Innovation Strategy; Decision-making; Uncertainty; Integrative Mechanisms; Time Horizons;

  Sammanfattning : This thesis explores the topic of Corporate Entrepreneurship in large organizations with regards to how innovations are transferred from an Innovation Department into a receiving Business Unit. It aims to understand this topic by identifying what challenges are common barriers to this transfer process. LÄS MER

 2. 2. Best Practices for Innovation Management. : A Study on Large Companies in Sweden.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ANDREJS CELUKANOVS; SEBASTIAN WATTLE BJÖRK; [2019]
  Nyckelord :Innovation; Innovation Management; Best Practices for Innovation Management; Innovation Practices; ISO 56002; Ten Types of Innovation; Innovation Ranking; Sweden’s Most Innovative Companies; Organizational Innovativeness; Innovation Management System; Sentiment analysis; Opinion mining.; Innovation; Innovationsledning; Praxis inom Innovationsledning; ISO 56002; Ten Types of Innovation; Innovationrankning; Sveriges Mest Innovativa Företag; Innovationsledningssystem; Sentimentanalys.;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to identify and analyze good innovation management practices in Sweden’s most innovative large companies, excluding governmentally owned organizations. Out of 500 large organizations in Sweden, the top 25 most innovative companies have been ranked based upon over 7,000 printed press articles from 2018 available through Retriever Media. LÄS MER

 3. 3. Implementing Innovation Partnerships : Influencing factors and their consequences

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Amanda Fagerström; Emma Grundén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Innovation har visat sig vara nödvändigt för ett företags överlevnad. I dagens samhälle sker utvecklingen snabbare än någonsin tidigare vilket har lett till att många företag undersöker nya sätt att innovera. De senare åren har många företag ingått innovationspartnerskap för att stärka sitt innovationsarbete. LÄS MER

 4. 4. TID FÖR INNOVATION : En kvalitativ studie om innovationsledning och stöd för att skapa tid för idéer på Volvo Construction Equipment Technology.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Karin Gustavsson; Amanda Hagman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. För en bredare syn på verksamhetsstyrning inom FoU : En fallstudie av prestationsmätning och styrning samt deras roll i att stödja innovation och långsiktighet inom en FoU-organisation hos Scania

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Isak Larsson; Vilhelm Granath; [2017]
  Nyckelord :R D; innovation; management control; MCS; management control system; performance measurement; research and development; FoU; innovation; styrning; verksamhetsstyrning; prestationsmätning; forskning och utveckling;

  Sammanfattning : Prestationsmätning har länge utgjort en central del i organisationsledning. Användningen av mätetal för att följa hur organisationen presterar fyller många kritiska funktioner för företagsledningen, däribland att signalera om dagens position, bedöma måluppfyllnad och skapa motivation hos medarbetarna. LÄS MER