Sökning: "jämförelse attityder"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden jämförelse attityder.

 1. 1. Faktorer som påverkar sjuksköterskans förhållningssätt gentemot patienter med psykisk ohälsa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Zainab Mohammed; Donya Shwan; [2019]
  Nyckelord :Caring relationship; factors; healthcare; mental illness; nurse´s approach; Faktorer; hälso-och sjukvården; psykisk ohälsa; sjuksköterskans förhållningssätt; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett vanligt förekommande samhällsproblem hos Sveriges befolkning. Begreppet psykisk ohälsa innefattar allt ifrån mindre allvarliga psykiska besvär till allt mer allvarligare tillstånd. LÄS MER

 2. 2. Attityder gentemot mångfald : En jämförelse mellan en kvinnodominerad och en mansdominerad organisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Filip Björklund; Daniel Wikström; [2019]
  Nyckelord :Workplace Diversity Survey; Mångfald; attityder; skillnader; psykologiska faktorer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka och jämföra en kvinnodominerad och en mansdominerad organisations explicita attityder gentemot mångfald på arbetsplatsen. Till studien användes Workplace Diversity Survey för att mäta enskilda personers attityder, deras resultat sammanställdes till ett gemensamt medelvärde och utgjorde organisationens attityd gentemot mångfald. LÄS MER

 3. 3. Bilden av den amerikanska kvinnan : En studie av svenska reseskildringar från 1850-talet om Amerika och hur författare beskrivit kvinnorna i landet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anthon Cederwall; [2019]
  Nyckelord :Culture meetings; Gender; Image; America USA ; Sweden; thought patterns; Kulturmöten; Genus; Bild; Amerika USA; Sverige; Tankemönster;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar en del av historien med ett nytt perspektiv. Den handlar om hur kvinnor i Amerika/USA skildras utifrån reseskildringar av Fredrika Bremer och Lovisa Mathilda Nettelbladt. LÄS MER

 4. 4. Att vara eller inte vara native

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Truvé; Isabelle Edenborg; Anna Frick; [2019]
  Nyckelord :Persuasion Knowledge Model; marknadsföring; native advertising; sociala medier; Instagram; influencer marketing; millennials; konsumentbeteende; change-of-meaning-principen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: To Be or Not To Be Native - a Quantitative Study of Native Advertising on Instagram, and Its Effect on Consumer Behavior and Attitude. Seminar date: 2019-01-17 Course name: FEKH29, Degree project in Marketing Undergraduate Level, 15 University Credits. LÄS MER

 5. 5. GeoGebra som vertyg för gymnasieelevers lärande av andragradsfunktioner : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Daniel Erlandsson; [2019]
  Nyckelord :GeoGebra; Andragradsfunktion; Prestationer; Attityder; Lärande;

  Sammanfattning : I takt med att den tekniska utvecklingen går framåt och med krav från styrdokumenten, blir tekniska hjälpmedel ett allt vanligare inslag i klassrummet. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka argument som ges i forskningslitteraturen för att använda GeoGebra i undervisning av andragradsfunktioner i jämförelse med traditionell undervisning i gymnasiet eller motsvarande i andra länder. LÄS MER