Sökning: "kategorisering metod"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade orden kategorisering metod.

 1. 1. Kommunal självstyre vs statsbundenhet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Patrik Renberg; [2020-01-31]
  Nyckelord :Decentralisering; Flernivåsystem; Kommunideologi; Kommunalt självstyre; Statsbundenhet;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna uppsats är att undersöka svenska politiska partiers positioner gällande dimensionen självstyre kontra statsbundenhet. Studien fokuserar påhuruvida partierna föredrar att se kommuner som autonoma eller statsbundna enheter och vilka anledningar de har för dessa positioner för att på så sätt bättre förstå kommunernas roll i flernivåsystemet och förhållandet mellan kommun, region och stat. LÄS MER

 2. 2. Minskning av lagerhanteringskostnader för Beds by Scapa : Analys av zonindelning, artikelplacering, förvaringssystem samt lagerplatser och lagerhanteringssystem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ellinor Svensson; Medina Kuburas; Lovisa Lagerstedt; [2020]
  Nyckelord :Warehouse management; zoning; product placement; storage; storage system; ABC analysis; Lagerhantering; zonindelning; artikelplacering; lagerplatser; förvaringssystem; ABC-analys;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att företag ska kunna tillgodose kundernas efterfrågan har de oftast ett färdigvarulager med produkter för att snabbt kunna leverera till kunder. Det blir därmed viktigt för företagen att maximera lagret och dess utformning. LÄS MER

 3. 3. Vilka matematiska förmågor kan elever utveckla egentligen? : En textanalys av matematikläromedel för årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elias Hansson; Anna Orregård; [2020]
  Nyckelord :Matematik; årskurs 1-3; läromedel; matematiska förmågor; textanalys;

  Sammanfattning : Denna studie är framtagen för att analysera och jämföra vilka matematiska förmågor som två läromedelsserier i matematik för årskurs 1-3 möjliggör för eleverna. Det genomförs även en jämförelse mellan de två läromedelsserier som analyseras i uppsatsen. LÄS MER

 4. 4. Tveksamhet till vaccination hos vuxna : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Julia Ericsson; Amanda Frändeland; [2020]
  Nyckelord :Adults; causes; hesitancy; vaccination; Orsaker; tveksamhet; vaccination; vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vacciner har under många år varit en av de största bidragande faktorerna till en god folkhälsa. När många invånare vaccinerar sig skyddas fler mot smittsamma virussjukdomar i samhället. En tveksamhet till vacciner finns trots det hos många människor. Syfte: Syftet var att undersöka orsaker till vaccinationstveksamhet hos vuxna. LÄS MER

 5. 5. Hur väl testas problemlösningsförmågan i prov? Nationella prov och Lärarhandledningsprov

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nour Zalaya; [2020]
  Nyckelord :matematik; mellanstadiet; nationella prov; prov; problemlösning; läromedel; lärarhandledning;

  Sammanfattning : Den här studien har undersökt hur väl problemlösningsförmågan testas i prov. Detta har gjorts med två olika slags prov, nationella prov och lärarhandledningsprov. LÄS MER