Sökning: "kommunikation polisen sociala medier"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden kommunikation polisen sociala medier.

 1. 1. ”POLISEN UPPMANAR MÄNNISKOR ATT STANNA HEMMA OCH UNDVIKA CITY” En kvalitativ studie av två myndigheters kriskommunikation i samband med terrordådet på Drottninggatan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Holger Brundin; Olof Mattson; [2018-02-13]
  Nyckelord :Kriskommunikation; terrorism; sociala medier;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:MK1500 Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: Ht 2017Handledare: Orla VigsöKursansvarig: Malin SvenningssonSidantal: 42Antal ord: 16518Syfte:Studiens syfte är att undersöka och utvärdera Polisen Stockholms och Krisinformations kommunikation på Twitter under terrordådet i Stockholm samt att ta reda på vad representanter från ansvariga myndigheter anser om kommunikationsinsatsen, utifrån ett i huvudsak sändarperspektiv.Teori:Social-Mediated Crisis Communication Model, Kriskommunikation 2. LÄS MER

 2. 2. Polisen är kommunikation : en kvalitativ studie om relationen mellan polisens image och profil i kommunikationen på Facebook

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ebba Bergholz-Widell; Felicia Kervefelt; [2017]
  Nyckelord :Polismyndigheten; Sociala medier; Profil och image; Strategi; Kommunikation;

  Sammanfattning : 
Problemformulering och syfte:
Kritik har riktats mot polisens närvaro i sociala medier då samhället har ifrågasatt om polisen behöver lägga energi och tid på att närvara på dessa plattformar (Erlandsson 2015). Syftet med den här studien är att analysera vilka uppfattningar ett urval av Facebook-användare har om polisens kommunikation på Facebook, för att sedan jämföras med hur polisen vill framstå och om de arbetar strategiskt för att lyckas med detta på Facebook. LÄS MER

 3. 3. Polisen – ”som en lejontass mjuk men vass” : Diskursanalys om polisen på Facebook

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ida Grimsby; Elin Melkersson; [2016]
  Nyckelord :Polismyndigheten; Facebook; Foucault;

  Sammanfattning : Den svenska polisen har sedan 2011 etablerat sig på sociala medier och är den myndighet som ligger i framkant vad gäller användandet av de nya kommunikationskanalerna. Nästan 1,5 miljoner människor följer polisens dagliga statusuppdateringar på Facebook, som innehåller alltifrån vittnesefterlysningar till inslag i fikarummet. LÄS MER

 4. 4. I gränslandet mellan statsrepresentant och privatperson : En etnografisk studie av svenska privat-twittrande poliser

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Socialantropologiska institutionen

  Författare :Jonas Haaland Pers; [2016]
  Nyckelord :Polisen; Twitter; privat-twittrande poliser; gräsrotsbyråkrati; polisrollen;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats behandlar gruppen privat-twittrande poliser – individer som i egenskap av privatpersoner skildrar sitt förhållningssätt och sina åsikter kring sitt yrke som polis genom sociala medie-forumet Twitter. Studien är baserad på etnografiskt fältarbete utfört under hösten 2014. LÄS MER

 5. 5. Den transparenta polismyndigheten : En fallstudie av ungdomspolisen på Ålands Facebookanvändande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Amanda Andersson; Ida Eriksson; [2016]
  Nyckelord :public relations; social media; police authority; social communication; Public relations; sociala medier; polismyndigheten; samhällskommunikation.;

  Sammanfattning : Sociala medier skapar stora förändringar runt både människor och organisationer. Det betyder att organisationer behöver anpassa sin kommunikation för att nå ut till sin målgrupp. LÄS MER