Sökning: "kravhantering"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade ordet kravhantering.

 1. 1. En jämförande studie mellan agila modellen och vattenfallsmodellen : Skillnaden mellan kraven i de båda modellerna

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Matilda Nyström; [2021]
  Nyckelord :requirements management; requirements conflicts; branch; kravhantering; kravkonflikter; bransch;

  Sammanfattning : Studien består av en jämförelse av det traditionella arbetssättet,vattenfallsmodellen, och den agila modellen. Studiens fokus ligger påatt undersöka skillnaderna som finns mellan modellerna när detkommer till kravhanteringen och hur man arbetar med att uppfyllakraven. LÄS MER

 2. 2. Requirement Management in Product Development in B2B : A Study on the Process of Capturing Customer Requirements

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ILAKIA AMIRTHALINGAM; NADJA ZAHIRALDINNI; [2020]
  Nyckelord :Customer involvement; customer integration; product development; software development; international customers; obstacles; customer relationship; customer requirement; customer need; methods for mapping requirements; Kundinvolvering; kundintegration; produktutveckling; mjukvaruutveckling; internationella kunder; hinder vid kundinvolvering; kundrelation; kundkrav; kundbehov; metoder för kartläggning av krav;

  Sammanfattning : Our world is ever-changing hence the surroundings ought to develop accordingly. This applies particularly to the product development process and therefore, it is of high priority to adapt to the changes. This can be achieved by observing the market and especially the customers. LÄS MER

 3. 3. Intressentanalys & kravhantering inom agil metod : med stöd av soft systems methodology

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Digitala tjänster och system; Luleå tekniska universitet/Digitala tjänster och system

  Författare :Johan Hedlund; Joel Lundberg; [2020]
  Nyckelord :agile method; pre-study; requirement management; Soft System Methodology; stakeholder analysis; agil metod; förstudie; intressentanalys; kravhantering; Soft Systems Methodology;

  Sammanfattning : This study explores stakeholder analysis and requirements engineering within an agile project at a system development company requesting a case management system. Stakeholder analysis is commonly explored in traditional project planning studies, such as the waterfall model. LÄS MER

 4. 4. Framställande av traditionell kravspecifikation inom agiltramverk: är det möjligt?

  Kandidat-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Ellinor Sjöström; Nina Segelöv; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Utveckling av produkter och tjänster har historiskt föregåtts av en tydligkravspecifikation över önskat innehåll, fastslagna kostnadsramar och tidsram förlansering. I modern tid har agila metoder successivt blivit standard inommjukvaruutveckling, metoder som inte kräver en explicit kravspecifikation. LÄS MER

 5. 5. A Digitized Workflow for Risk and Requirement Management

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Andrea Lundkvist; [2020]
  Nyckelord :Digitizing; quality management systems; medical device; risk management; requirement management;

  Sammanfattning : To ensure the safety for both patients and personnel using medical equipment there are several regulations. The regulations differ between countries and the largest markets are the US and Europe. There are regulations regarding both risk and requirement management and for a digitized signature process. LÄS MER