Sökning: "kravhantering"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade ordet kravhantering.

 1. 1. Intressentanalys & kravhantering inom agil metod : med stöd av soft systems methodology

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Digitala tjänster och system; Luleå tekniska universitet/Digitala tjänster och system

  Författare :Johan Hedlund; Joel Lundberg; [2020]
  Nyckelord :agile method; pre-study; requirement management; Soft System Methodology; stakeholder analysis; agil metod; förstudie; intressentanalys; kravhantering; Soft Systems Methodology;

  Sammanfattning : This study explores stakeholder analysis and requirements engineering within an agile project at a system development company requesting a case management system. Stakeholder analysis is commonly explored in traditional project planning studies, such as the waterfall model. LÄS MER

 2. 2. Riskhantering för molnbaserade affärssystem i stora organisationer : En studie om hur stora organisationer hanterar säkerhetsrisker som kan uppstå vid nyttjandet av molnbaserade affärssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Drilon Zogaj; [2020]
  Nyckelord :Cloud-based ERP-systems; cloud computing; risk management; large organizations; security risks; molnbaserade affärssystem; molntjänster; riskhantering; stora organisationer; säkerhetsrisker; kravhantering; avtal; dataintegritet; datasäkerhet; riskhanteringsmetod; användarinvolvering; hållbarhet;

  Sammanfattning : Framväxten av molntjänster är en trend som påverkar organisationer i allt större utsträckning vilket anses vara framtiden inom informationsteknik. Idag migrerar stora organisationer i allt större grad sina affärskritiska affärssystem till molnet, trots att det är en av de mest riskabla, kostsamma och tidskrävande IT-investering som en organisation någonsin kan göra. LÄS MER

 3. 3. Implementering av diagnostiskt verktyg i en webbapplikation : Hur kan ett verktyg för att analysera diagnostiska data för felsökning byggas i en React webbapplikation?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tobias Udd; Philip Ekblom; [2019]
  Nyckelord :Front end development; requirements management; prototype; user interfaces; D3; C3; Front-end-utveckling; kravhantering; prototyp; användargränssnitt; D3; C3;

  Sammanfattning : Sweden produced 215 kilotons of electronic waste in 2016. One way to reduce this amount is to repair electronic devices when they fail instead of replacing them. The company Mavenoid has a troubleshooting service in the form a web application to help troubleshoot machines like for example consumer electronics. LÄS MER

 4. 4. Framgångsfaktorer för att minska risken för missförstånd och tvetydigheter i kravinsamlingsprocessen : En fallstudie av ett kund-projekt hos Stamford och ett hos inPort

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Amanda Andersson; [2019]
  Nyckelord :Krav; kravhantering; kravinsamlingsprocess; krav kommunikation; kravinsamlingsprocess missförstånd; krav kommunikationsproblem; kravinsamling; krav tvetydigheter;

  Sammanfattning : Idag är det mycket vanligt att företag och organisationer använder sig av affärssystem för att kunna underlätta och stödja sina affärsprocesser. Affärssystemet fungerar som ett slags kärna i företaget eller organisationen, och det huvudsakliga syftet är att stödja alla huvudfunktioner och integrera flödet av data. LÄS MER

 5. 5. Säkerställer en kravanalytiker kundfokusering i agil kravhantering?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Amanda Reimertz; David Jörgensén; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER