Sökning: "kumulativ abnormal avkastning"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden kumulativ abnormal avkastning.

 1. 1. Påverkar frekvensen av återköp den abnormala avkastningen? : En eventstudie om annonseringar av återköpsprogram på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Erika Blomstedt; Helen Puputti; [2018]
  Nyckelord :share repurchase; return; frequency; signaling; recession; Swedish stock market; återköp av aktier; avkastning; frekvens; signalering; lågkonjunktur; svenska aktiemarknaden;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare forskning visar på en positiv abnormal avkastning på företagets aktiekurs vid återköp av aktier. Få studier har vidare undersökt om denna avkastning skiljer sig beroende på frekvensen av återköp. LÄS MER

 2. 2. Long-term Abnormal Returns Following Share Repurchase Announcements : Do repurchasing firms outperform the market?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Lindgren; Petter Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :Open market share repurchase; Abnormal return; Sweden; Stockholm Stock Exchange; NASDAQ OMX Stockholm; Aktieåterköp; Avvikelseavkastning; Stockholmsbörsen; NASDAQ OMX Stockholm;

  Sammanfattning : We study the long-term performance of companies listed on the Stockholm Stock Exchange that announced their intention to repurchase shares between the years of 2005 and 2013. We test the hypothesis that the market underreacts to share repurchase announcements and that repurchasing firms consequently outperform the market in the following years. LÄS MER

 3. 3. Värderelevans av segmenteringsinformation : En kvantitativ studie över svenska börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Nortoft; Victoria Wiebols; [2017]
  Nyckelord :Eventstudie; kumulativ abnormal avkastning; kvartalsrapporter; primärsegment; segmentsrapportering; sekundärsegment; värderelevans;

  Sammanfattning : Tillkännagivande av företagsspecifik information i finansiella rapporter är ofta kopplade till kostnader för företag varför det finns ett intresse att undersöka huruvida publicerad information är relevant för investerare innan den delges. Mot bakgrund av tidigare forskning formuleras två hypoteser om att segmenteringsinformation i primär-, respektive sekundärsegment påverkar den kumulativa abnormala avkastningen kring publicering av kvartalsrapporter i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Vd - byte : Marknadens reaktion vid tillkännagivandet av en manlig respektive kvinnlig vd

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Josefine Vu Luu; Tomas Villacrez Ramos; [2017]
  Nyckelord :Vd-byte; Eventstudie; Aktiekurs; Kumulativ abnormal avkastning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hur påverkas marknadsvärdet och rörelseresultatet vid olika typer av förvärv? : En studie på företagsförvärv på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emelie Elfstrand; Jacob Östervall; [2016]
  Nyckelord :Merge and Acquisition; Diffrent types of merge and acquisition; Synergies; Abnormal return; Cumulative abnormal return; Eventstudy; Operating profit; Företagsförvärv; Förvärvstyper; Synergier; Abnormal avkastning; Kumulativ abnormal avkastning; Eventstudie; Rörelseresultat;

  Sammanfattning : Denna studie berör frågeställningen “Hur påverkas marknadsvärdet och rörelseresultatet för det förvärvande företaget vid ett företagsförvärv och skiljer sig resultaten åt mellan de olika förvärvstyperna?”. Frågeställningen besvaras dels genom en eventstudie på företag som är listade på sektorindexet OMX Stockholm Materials and Construction PI, dels genom att undersöka utvecklingen i företagens rörelseresultat på händelseåret och de två efterkommande åren efter att de annonserat förvärvet. LÄS MER