Sökning: "kundlojalitetsprogram"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet kundlojalitetsprogram.

 1. 1. Lojalitetsskapande i sällanköpshandeln - är relationer och lojalitet av betydelse?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Jessica Borgqvist; Karolin Persson; [2013]
  Nyckelord :Kundrelationer; kundlojalitet; kundlojalitetsprogram; sällanköpshandel Customer relations; customer loyalty; customer loyalty programs; consumer durables; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Lojalitetsskapande i sällanköpshandeln – Är relationer och lojalitet av betydelse? Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Författare: Jessica Borgqvist & Karolin Persson Handledare: Mikael Bergmasth Nyckelord: Kundrelationer, kundlojalitet, kundlojalitetsprogram, sällanköpshandel Syfte: Syftet är att belysa hur företag inom sällanköpshandeln ser på innebörden av relationer och lojalitetsskapande. Detta studeras utifrån två fallföretag vilka tillämpar relation- och lojalitetsskapande aktiviteter på skilda vis. LÄS MER

 2. 2. Kundlojalitet : En studie om hur långsiktiga kundrelationer skapas på en tjänstemarknad

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Josephine Hyytiäinen; Anna Braatz; [2010]
  Nyckelord :service management; customer loyalty; customer value satisfaction; customer loyalty programs; the airline industry; frequent flyer programs; Relationsmarknadsföring; kundlojalitet; kundvärde tillfredställelse; kundlojalitetsprogram; flygbranschen; frequent flyer programs;

  Sammanfattning : Purpose: The study aims to, from a companys point of view, describe how strategic work with customer loyalty is done.Conclusion: Another possible way to try to create loyalty is to exceed the expectations whether the customer is a member of the loyalty program or not. A strong brand with a good reputation can also contribute to a stronger loyalty. LÄS MER

 3. 3. Customer Loyalty Research : Can customer loyalty programs really build loyalty?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management); Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management); Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management)

  Författare :Maiju Romppanen; Cecilia Kellgren; Ladan Moradi; [2007]
  Nyckelord :Customer loyalty programs; customer clubs; Customer relationship management; customer loyalty; loyalty; Relationsmarknadsföring; Kundlojalitets program; Kundlojalitet; Loja-litet; detaljhandel;

  Sammanfattning : Background:During the last decades the efforts to foster customer relationships have become important due to increased competition in the consumer markets. One of the most popular strategies have been to introduce customer loyalty programs which are believed to enhance the customer loyalty. LÄS MER

 4. 4. Vad innebär kundlojalitet mer än att kunden gör återköp?

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Johan Bengtsson; [2007]
  Nyckelord :kundlojalitet; detaljhandeln;

  Sammanfattning : Begreppet kundlojalitet förknippas oftast med att ett företag har skaffat sig återköpare. En återköpare kan fås på många olika sätt. I uppsatsen behandlas fem kategorier som alla har gemensamt att de leder till just återköp från kunden. LÄS MER

 5. 5. Kundlojalitet i tjänsteföretag - En fallstudie av samverkan mellan Resurs Bank och samarbetande butiker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Julie Kadhum; Annahita Kermanshahi; Almir Krso; [2005]
  Nyckelord :sidoleverantör; kundlojalitet; relationsmarknadsföring; business to business; marknadskanaler; finansieringsbolag; Management of enterprises; Företagsledning; management; Market study; Marknadsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet: Syftet med vår uppsats är att undersöka i vilken mån tänkesättet bakom begreppet kundlojalitet används i samarbetet mellan Resurs Bank och butikerna, samt att analysera hur kundlojalitetsprogram kan användas för att fördjupa samarbetet mellan en sidoleverantör och dess betjänade butiker. Undersökningsfrågor: Hur arbetar Resurs Bank med sin kundlojalitet? Hur värvar Resurs Bank sina kunder och på vilka sätt kan man kvarhålla sina kunder på sikt? Slutsats: Vi har genom hela uppsatsen försökt betona vikten av starka relationer. LÄS MER