Sökning: "kvinnodominerad"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet kvinnodominerad.

 1. 1. Maskulint kontra feminint ledarskap : Beskriver manliga ledare i kvinnodominerade branscher sin ledarstil som feminin?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Diana Isak; Kawsar Abdullahi Hassan; [2020]
  Nyckelord :Leadership; Masculine leadership; Feminine leadership; Gender; Male-dominated branch; Female-dominated branch; Leader styles; Ledarskap; maskulint ledarskap; feminint ledarskap; genus; mansdominerad bransch; kvinnodominerad bransch; ledarstilar;

  Sammanfattning : This study aims to investigate whether male leaders in women-dominated industries describe their leadership as masculine or feminine in accordance with the writers own designed model “Masculine leadership versus feminine leadership”. The model is based on previous research. LÄS MER

 2. 2. ”Vi förväntas vara dom här lekpojkarna” : En kvalitativ studie om mäns upplevelser av att vara i minoritet i en kvinnodominerad förskoleverksamhet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Veronika Nordsten; [2020]
  Nyckelord :Conceptions; minority; gender patterns; gender processes; suspicion; Föreställningar; minoritet; genusmönster; könsprocesser; misstänkliggjorda;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka männens upplevelse av att arbeta på en kvinnodominerad arbetsplats. Empiriinsamlingen har skett utifrån sex enskilda intervjuer med män som arbetar på förskola. LÄS MER

 3. 3. ”VI MÅSTE LEVERERA PÅ MYCKET HÖGRE NIVÅ FÖR ATT ACCEPTERAS” - En studie om kvinnliga chefers förutsättningar i kvinnodominerad respektive mansdominerad kontext

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Josefine Böös; Susanna Malm; [2019-08-29]
  Nyckelord :kvinnligt ledarskap; könade organisationer; homosocialitet;

  Sammanfattning : Sweden is often presented as a role model for other countries regarding democracy and gender equality. However, a horizontal division between the sexes regarding the orientation of education and hence the choice of work, which in turn means that the labor market is severely divided into sexes, is depicted. LÄS MER

 4. 4. Att utsättas för sexuella trakasserier på sin arbetsplats : En vardag för sjuksköterskan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofia Ekholm; Cassandra Lundin; [2019]
  Nyckelord :sexuella trakasserier; sjuksköterska; litteraturöversikt; upplevelse; patient; kollega;

  Sammanfattning : Sexuella trakasserier är ett världsomfattande problem som delas in i verbala, icke verbala och fysiska trakasserier. Att utsättas för sexuella trakasserier kan upplevas traumatiskt och resultera i långvarigt fysiskt men även psykiskt lidande. LÄS MER

 5. 5. ”Jag hade kunnat fortsätta jobba dygnet runt och jag hade säkert inte blivit färdig i alla fall” : En studie om enhetschefers arbetsmiljö i kvinnodominerad kommunal verksamhet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emmelie Sedig; [2019]
  Nyckelord :work environment; public sector; first line manager; boundless work; gender; job demand-control-support model; arbetsmiljö; offentlig sektor; enhetschef; gränslöst arbete; genus; krav-kontrollstödmodellen;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har chefers arbetsförhållanden i den kvinnodominerade offentliga sektorn genomgått betydande förändringar, att cheferna exempelvis blivit tilldelade fler ansvarsområden i form av kostnads- och effektiviseringsansvar. Senare har det visat sig att chefer i kvinnodominerade yrken har en bristande arbetsmiljö, detta på grund av höga arbetskrav och en hög grad av påfrestningar i arbetet. LÄS MER