Sökning: "kvinnor män debatt genus"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden kvinnor män debatt genus.

 1. 1. Makthavare på tv: vältaliga män och välklädda kvinnor : En kvalitativ publikstudie om hur partiledare, ur ett genusperspektiv, uppmärksammas i valdebatter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Ellen Jöhnsson; Ebba Svanberg; [2019]
  Nyckelord :Gender; televiewers; attention; eye tracking; interview; fixation; debate; party leader; Genus; tv-tittare; uppmärksamhet; ögonrörelsetester; intervju; fixering; debatt; partiledare;

  Sammanfattning : This study aims from a gender perspective to examine how the audience pay attention to people of power in news media. To examine this we viewed how televiewers pay attention to party leaders in televised political debates. LÄS MER

 2. 2. A new standard : Ett könsöverskridande modekoncept

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emelie Stricker; [2017]
  Nyckelord :Gender; Judith Butler; fashion concept; Hope; discursive; A new Standard; performativity; performance theory; Kön; genus; Judith Butler; modekoncept; Hope; A new Standard; könsöverskridande sortiment;

  Sammanfattning : Companies in the fashion industry are constantly facing new challenges. Recently, a debate has been raised about how fashion companies communicate gender. A debate that critically reviews how companies maintain a certain gender stereotype about how women and men should appear and perform. LÄS MER

 3. 3. Maktspelet mellan manliga och kvinnliga politiker i debatten : En samtalsanalys av en partiledardebatt i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hannah Sjölin; [2016]
  Nyckelord :politik; genus; samtalsanalys; makt; härskartekniker; partiledardebatt;

  Sammanfattning : Den här undersökningen handlar om maktspelet mellan manliga och kvinnliga politiker i en svensk partiledardebatt från år 2015. Syftet med undersökningen är att se hur män och kvinnor konstruerar makt i en partiledardebatt och om deltagarna har samma förutsättningar, oavsett könstillhörighet. LÄS MER

 4. 4. "Vi försöker få kvinnorna att synas" : En kvantitativ innehållsanalys av genusrepresentationen i P1 Debatt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alexandra Kerttu; Emma Kupari; [2015]
  Nyckelord :Debattprogram; genus; kvantitativ innehållsanalys; public service; Sveriges radio; journalistik; den sociala ansvarsteorin; kultivationsteorin; könsroller; stereotyper;

  Sammanfattning : Radio är en av många plattformar och arenor där offentlig debatt kan äga rum. Och just som medium når radio ut till en stor mängd människor. Med den bredden kommer även ett stort ansvar. LÄS MER

 5. 5. “Det är inte du som äger hans penis, det är hans penis som äger dig” En kvalitativ studie av konstruktioner av kön och sexualitet på nätforumen Flashback och Familjeliv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Magdalena Druid; Johanna Berntsson; [2014-09-01]
  Nyckelord :sexualitet; genus; Internet; diskurs; Flashback; Familjeliv; talaktsinriktad diskursanalys;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks hur deltagarna på nätforumen Flashback och Familjeliv konstruerar kön och sexualitet. Vi vill undersöka huruvida användare på forum som är manligt respektive kvinnligt dominerade uttrycker sig på liknande sätt i diskussioner gällande sex. LÄS MER