Sökning: "kvinnor och relationer"

Visar resultat 11 - 15 av 1337 uppsatser innehållade orden kvinnor och relationer.

 1. 11. Frånvarande fäder och dess döttrars relationer till män

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Sara Alaie; Tyra Hellström Larsson; [2023]
  Nyckelord :frånvarande fäder; objektrelationsteori; kvinnlig identitet; faderskap;

  Sammanfattning : Kvinnans framtida relationer präglas av hennes tidigare relationer till modernoch fadern. Om kvinnan uppfostrats frånvarande av en fader påverkar dettahennes upplevelse av män. LÄS MER

 2. 12. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer : En litteraturstudie om våldsutsatta kvinnors beskrivning av sina erfarenheter i en våldsam relation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ayana Simonsen; Noura Khadar; [2023]
  Nyckelord :crime victims; intimate partner violence; normalization women; stay in; violent partner; brottsoffer; kvinnor; normalisering; stanna kvar; våld i nära relationer; våldsam partner;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som framför allt drabbar kvinnor och barn. Den vanligaste typen av våld som kvinnor drabbas av utförs av en gärningsman som kvinnan har en nära relation med. LÄS MER

 3. 13. Medierna och våldet : - en kritisk diskursanalys av tre svenska mediers nyhetsrapportering av mäns våld mot kvinnor i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Caroline Thoresdotter; Mirjam Butler; [2023]
  Nyckelord :mäns våld mot kvinnor; media; diskurs; makt; socialt arbete;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor i nära relationer klassificeras som ett allvarligt folkhälsoproblem och en kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter (WHO, 2013). Samhällets ansvar för problemet har uppmärksammats under de senaste decennierna, bland annat genom stärkt lagstiftning och en högre politisk prioritet. LÄS MER

 4. 14. Kvinnors upplevelser av sexuell hälsa efter bröstcancerbehandling : En litteraturöversikt med kvalitativ design

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Hanna Rosén; Lisette Ahlstedt; [2023]
  Nyckelord :breast cancer; nursing; personcentered-care; sexual health; women; bröstcancer; kvinnor; omvårdnad; personcentrerad omvårdnad; sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor. Behandling utav bröstcancer kan vara kirurgisk, farmakologisk och radiologisk. Fysiska och psykiska besvär kan uppkomma till följd av behandling, vilket kan påverka sexuell hälsa. LÄS MER

 5. 15. Identifierade copingstrategier hos kvinnor som utsatts för våld i nära relation : En textanalys av självbiografier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Natali Engfors; Mathilda Holm; [2023]
  Nyckelord :autobiographies; coping strategies; emotional focused coping; intimate partner violence; problem focused coping; copingstrategier; emotionellt fokuserad; problemfokuserad; självbiografier; våld i nära relation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnor som utsatts för våld i nära relationer beskriver våldet i sina egna självbiografier samt vilka copingstrategier som kan identifieras i deras berättelser. Med hjälp av fyra självbiografier skrivna av kvinnor som under många år levt med en våldsutövande man ska deras beskrivning av våldet belysas. LÄS MER