Sökning: "leandersson"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet leandersson.

 1. 1. Digitala spel i engelskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sofia Johansson; Felicia Leandersson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this research review is to investigate how digital games can contribute to effective language learning; what attitudes teachers have toward digital games in language teaching; and what attitudes pupils have towards digital games in language teaching. This was answered in a literature review on the subjects in question retrieved through searches of scientific articles in databases. LÄS MER

 2. 2. ”Jag vill inte se ut som en tonåring i stilen, men jag vill inte heller se gammal ut” : En kvalitativ intervjustudie om hur medelålderskvinnor reflekterar kring åldrande, sexualitet och självkänsla.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ellie Leandersson; Alice Ådell; [2022]
  Nyckelord :Sexualitet; medelåldern; ålderism; respektabilitet; erotiskt kapital; ungdomsideal; liberalfeminism; socialistisk feminism.;

  Sammanfattning : In this essay we will be discussing how middle aged women have reflected upon their sexuality in relation to their age, plastic surgeries and the various beauty norms that are prevalent in our society today. We have done this through six different interviews with women within the age group 45-60. LÄS MER

 3. 3. Betydelsefull och levande läsning i förskolan : En studie om förskollärares upplevelser och erfarenheter av fysisk och digital barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Johanna Lundh; Moa Leandersson; [2022]
  Nyckelord :Digital barnlitteratur; fysisk barnlitteratur; literacy; medierande verktyg; samspel; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka förskollärares erfarenheter och upplevelser av barns språkutveckling kopplat till digital och fysisk barnlitteratur samt hur dessa används som pedagogiskt verktyg. Det alltmer digitaliserade samhället formar hur vi lever vår vardag, både barn och vuxna. LÄS MER

 4. 4. Evaluating two cross-platform frameworks using Cognitive Dimensions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Carl Leandersson; [2022]
  Nyckelord :Cognitive Dimensions; Usability evaluation; HCI; Programmer experience; Empirical study; Användbarhet; Utvärdering; Ramverk; Frontend-utveckling; Flutter; React Native;

  Sammanfattning : Cross-platform frameworks enable development for multiple platforms, such as iOS and Android, using the same codebase. Evaluation of cross-platform frameworks has traditionally been geared towards technical assessments and, more seldom, targeted usability, leaving a gap to be explored. LÄS MER

 5. 5. Pedagogisk dokumentation i förskolan : hur uppfattar förskollärare begreppet pedagogisk dokumentation?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Linda Jonasson; Jannike Leandersson; [2021]
  Nyckelord :Barns perspektiv; dokumentation; förskollärarens uppfattning; pedagogisk dokumentation; vuxenperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra hur förskollärare uppfattar begreppet pedagogisk dokumentation. Syftet är att ta reda på om förskollärare har barnens perspektiv eller ett vuxenperspektiv vid den pedagogiska dokumentationen. LÄS MER