Sökning: "lojalitetsprogram"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade ordet lojalitetsprogram.

 1. 1. Lojalitetsprogram i resebranschen - skillnader och likheter i strukturer och värde

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :René Olsson; Kiomars Zargarinejad; Hugo Brandberg; Robin Vigerbäck; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Vi identifierade faktorer som alla intervjuade företag har gemensamt i termer av struktur, värde och till sist värde genom struktur. Exempelvis utför företagen sitt förändringsarbete snarligt varandra (struktur), lojalitetsprogrammen skapar mer återkommande kunder i samtliga fall (värde) och samtliga fall har samarbetspartners för att öka värdet för kunden (värde genom struktur). LÄS MER

 2. 2. Game on med gamification : En kvalitativ studie om hur gamification kan påverka kundrelationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Douglas Norring; Daniel Andersson; [2018]
  Nyckelord :Gamification; marketing;

  Sammanfattning : Kundrelationer har länge varit ett av de främsta marknadsföringsmålen för företag och begreppet relationsmarknadsföring har funnits i över trettio år. Kundrelationer skapar en nära relation mellan kunden och företag, vilket har potential att gynna båda parterna. LÄS MER

 3. 3. Händer det att du velar, när du info delar? : En flermetodsstudie av konsumenters benägenhet att delge personuppgifter till e-handelsföretag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Liza Andersson; Matilda Sundell; [2018]
  Nyckelord :Marketing; customer records; privacy; personal data; GDPR; e-commerce; communications; trust; uncertainty; relationship marketing; clothing fashion industry; customer relation; Marknadsföring; kundregister; integritet; personuppgifter; GDPR; e-handel; kommunikation; tillit; osäkerhet; relationsmarknadsföring; klädmodebranschen; kundrelation;

  Sammanfattning : Syfte - Syftet med undersökningen var att kartlägga i vilka sammanhang konsumenter är benägna att delge sina personuppgifter i situationer utöver köp, samt finna vilka faktorer som påverkar konsumenten beträffande tillit. Bakgrund - E-handeln har under de senaste åren ökat då konsumtion alltmer har gått från att utföras via fysiska butiker till e-handelsbutiker. LÄS MER

 4. 4. Ingår lojalitet i köpet? : En kvantitativ studie av kunders uppfattning av lojalitetsprogram.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Sundman; Hugo Karlén; [2018]
  Nyckelord :Lojalitetsprogram; Attitydmässig lojalitet; Beteendemässig lojalitet; Konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats ämnar att undersöka inställningen till kundupplevda fördelar hos medlemmar i lojalitetsprogram. Tre dimensioner av kundupplevda fördelar har identifierats och dessa presenteras och undersöks kvantitativt med en enkät där respondenterna knyts till en lojalitetstyp baserat på angivna svar. LÄS MER

 5. 5. Värdeskapande i lojalitetsprogram vars medlemmar är låsta : En fallstudie med ett tjänstelogiskt perspektiv på medlemmars värdeskapande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sandra Hedberg; Ellinor Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lojalitetsprogram är ett populärt verktyg att använda för att försöka skapa återkommande och lojala kunder genom att belöna dem vid varje upprepat köp. Den befintliga litteraturen har en frånvaro av ett tjänstelogiskt perspektiv på hur medlemmar kan skapa värde av ett lojalitetsprogram, när de samtidigt är låsta till en aktör. LÄS MER