Sökning: "marknadsföring byggbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden marknadsföring byggbranschen.

 1. 1. Individens vikt i företagsrelationen : En fallstudie inom engagemang och lojalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Nylander; David Carell; [2018]
  Nyckelord :Nyckelperson; Individen; Account Manager; Industriell marknadsföring; B2B marketing; Relationer; Engagemang; Lojalitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att vidare klargöra individens roll inom industriell marknadsföring och företagsrelationer. Detta görs genom att binda samman hur engagemangstyper kan leda till lojalitet och hur engagemang samt lojalitet är riktade inom företagsrelationen. LÄS MER

 2. 2. Träkomponenttillverkning i byggbranschen : en marknadsundersökning om prefabricerade huskomponenter och byggelement

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Viktor Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Marknadsundersökning; Prefabricerat byggande; Relationsmarknadsföring; Semistrukturerad intervju; Service dominant logic; Tjänstedominant logik; Tjänstemarknadsföring;

  Sammanfattning : År 2016 var det tredje året i rad då det noterades rekord på jordens medeltemperatur. Klimatförändringar förklaras till stor del av utsläpp av växthusgaser och användandet av fossila bränslen och icke förnybara resurser. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter och hinder för det förebyggande arbetsmiljöarbetet : En intervjustudie med en enhet på Feelgood Företagshälsa och två av deras kundföretag inom byggbranschen.

  Magister-uppsats, KTH/Hälso- och systemvetenskap

  Författare :Jenny Åberg; [2015]
  Nyckelord :byggnadsindustri; förebyggande arbetsmiljöarbete; hinder; företagshälsovård; möjligheter; systematiskt arbetsmiljöarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Företagshälsovården i Sverige avses som en oberoende expertresurs till företag och ska identifiera samt förklara sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Generellt sett anlitar kundföretag FHV framförallt för reaktiva, efterhjälpande insatser då ohälsa redan har uppstått i företaget. LÄS MER

 4. 4. Marknadsföring med ändrade medievanor : En kvalitativ studie om småföretags syn på digital marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Fredrik Hoffner; Petrit Maliqi; Jesper Svensson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Marknadsföring med ändrade medievanor: En kvalitativ studie om småföretags syn på digital marknadsföring.Författare: Fredrik Hoffner, Petrit Maliqi och Jesper SvenssonHandledare:Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska HögskolaKurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoängSyfte: Syftet med arbetet är att undersöka och analysera om småföretag inom byggbranschen anpassar sig till de ändrade medievanorna, samt varför eller varför inte de väljer att göra så. LÄS MER

 5. 5. Tilläggsprogram för BIM förenklar byggprojekt : En undersökning om produktspecifika tilläggsprogram med utgångspunkt i projekteringsfasen

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Linn Tufvesson; Johannes Kirlappos; [2015]
  Nyckelord :BIM; Tilläggsprogram; Produktspecifika tilläggsprogram; Byggprojekt; Förenkling;

  Sammanfattning : You can describe BIM, Building Information Modeling, concisely as a model where all the information for a building project´s design, construction and management can be organised.  With BIM, you can download add-ons that can simplify the work design and for following work in production for example. LÄS MER