Sökning: "nätgemenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet nätgemenskap.

 1. 1. Sociala interaktioner på sociala medier : En studie om interaktionen på musikartisters Instagramkonton

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sandra Peltonen; [2019]
  Nyckelord :Fans; music artist; interaction; communication; parasocial interaction; social media; Instagram; virtual communities; online community; Fans; musikartist; interaktion; kommunikation; parasocial interaktion; sociala medier; Instagram; virtuella gemenskaper; nätgemenskap; community;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att redogöra för interaktionen på fyra svenska soloartister och sångares Instagramkonton, där fokus legat på att kartlägga interaktionen mellan musikartister och fans, samt fans emellan, för att sedan beskriva vilka mönster som förekommer i interaktionen vid en jämförelse mellan alla fyra konton. Målet med den kvalitativa undersökningen har varit att nå en övergripande förståelse för interaktionen, och undersökningen har därför genomförts med en induktiv forskningsansats, för att få en bred förståelse för materialet. LÄS MER

 2. 2. #memetoo : en studie i vilka funktioner internetmemetiska principer fyller i relation till politisk mobilisering

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Patrik Persson; Rezan Labady; [2018]
  Nyckelord :internetmemes; #metoo; #tystnadtagning; sociala medier; globalisering; aktivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : #metoo är en gräsrotsrörelse som synliggjort sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor. Rörelsen har fått historisk genomslagskraft i Sverige genom uppkomsten av olika branschupprop och skakat om samhället. LÄS MER

 3. 3. Visual kei memes : Digital fanart i en nätgemenskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Linnéa Lööf; [2017]
  Nyckelord :Meme; Visual kei; Nätgemenskap; Fanart; Fans; Deltagarkultur; bildpedagogik; Particiopatory culuture; Social media.;

  Sammanfattning : Med frågeställnigarna: Hur uttrycks visual kei memes som visuell kultur? Hur möjliggör en ungdomskultur som visual kei olika former av identiteter? Så studeras visual kei memes med en netnografisk metod och som form för kommunikation på nätet. Detta görs av memes insamlade under perioden 20 september till den 26 oktober 2017. LÄS MER

 4. 4. The Social Network of Changing Your Mind :

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Efeoghene Agadagba; [2016]
  Nyckelord :Filter bubble and Echo chamber; Gamification; Play-centric design;

  Sammanfattning : We  are increasingly turn to social media for our news consumption two related media phenomenon that influence media consumption are the “Echo chamber” and “Filter Bubble”. Echo chamber this the phenomenon that we tend to have conversation only with those that has the same likeminded as we do while Filter bubble is created by Social media and information retrieval technology that tends to priorities showing us things it already know we like. LÄS MER

 5. 5. Att vara i strömmen : En fältteoretisk analys av Twitch & Starcraft II

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :August Jakobsson; [2015]
  Nyckelord :Twitch; Starcraft II; nätgemenskap; interaktioner; fältanalys;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka Twitch, en plattform för live-strömmat dataspelande, i förhållande till dess aktörers interaktioner. För att avgränsa studien har ett av de hundratals spel som strömmas på Twitch valts ut; Starcraft II. LÄS MER