Sökning: "ny lag"

Visar resultat 1 - 5 av 397 uppsatser innehållade orden ny lag.

 1. 1. Prao - En möjlighet att ge eleverna en reell erfarenhet av arbetslivet?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristina Vidner; Monica Sandberg; [2019]
  Nyckelord :arbetslivskunskap; grundskola; praktisk arbetslivsorientering; prao; studie- och yrkesvägledare;

  Sammanfattning : Praon var en självklar del av elevers arbetslivsorientering i läroplanerna från 60-talet till slutet av 80-talet. När skolan övergick från statlig till kommunal styrning ändrades synen på prao som en viktig del i elevers lärande om arbetsliv och bortprioriterades i många kommuner. LÄS MER

 2. 2. När politiker byter sida - En undersökning om svängdörrarna mellan privata och offentliga anställningar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Moberg; Simon Barajas Lamo; [2019]
  Nyckelord :Korruption; demokrativärden; svängdörrar; övergångsrestriktioner; frestelsekultur; institutional rational choice; politisk kultur; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Juli 2018 infördes en ny lag med syfte att begränsa statsråd och statssekreterares möjlighet att över natt pendla mellan en anställning inom offentlig och privat sektor. Detta med syfte att motverka korruptionsrisk, förtroendeskada för staten och snedvriden konkurrens. LÄS MER

 3. 3. Kommunanställda arbetsterapeuters upplevelser och erfarenheter av lagen om samverkan vid utskrivning - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Rebecca Augustsson; Rebecka Mansouri; [2019]
  Nyckelord :Arbetsterapi; lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård; hjälpmedel; klientcentrering; patientsäkerhet; delaktighet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den 1 januari 2018 trädde en ny lag i kraft som förkortar vårdtiden i slutenvården och låter patienten rehabiliteras i sin hemmiljö. Patientnära vård och rätt resurser är en förutsättning för att detta ska fungera. LÄS MER

 4. 4. Extra anpassningar i grundskolan : - Belastning, svårighet eller en möjlighet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Monika Eriksson; Sara Stighall; [2019]
  Nyckelord :Extra anpassningar; kvalitativ intervju; olika skolprofessioner; ramfaktorteorin; Skrtics teori; UDL Universal design for learning;

  Sammanfattning : År 2014 kom en ny lag gällande arbetet med extra anpassningar. I lagen tydliggörs den undervisande pedagogens skyldighet att sätta in extra anpassningar i ett skede där eleven inte ses nå målen. Ändringen i skollagen har medfört direkta och indirekta effekter på arbetet med extra anpassningar inom skolor i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Visuell upplysning

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Henrik Petersson; [2019]
  Nyckelord :Buddhism; pratityasamutpada; design; Adobe; Photoshop; Illustrator; Buddhism; pratityasamutpada; design; Adobe; Photoshop; Illustrator;

  Sammanfattning : I detta arbete illustrerar jag den buddhistiska tanke som kallas pratityasamutpada, som saknar svensk översättning men på engelska kallas dependent origination och handlar om att alla fenomen uppkommit på grund av andra fenomen. För detta ritar jag på frihand i Photoshop ett flertal svarta cirklar med låg opacitet som jag placerar delvis omlott. LÄS MER