Sökning: "pedagogik naturkunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden pedagogik naturkunskap.

 1. 1. Utomhuspedagogik : Barns möte med naturen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Mincala Boulos Abou Samra; Annelie Andersson; [2020]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; förskola; utevistelse;

  Sammanfattning : INLEDNING Det finns många forskare som anser att naturen är viktig för människan och att naturen är en lärmiljö. Det står även i Läroplanen för förskolan Lpfö 18 (Läroplanen för förskolan 2018) att förskolans uppdrag är ge barnen möjlighet till sin omgivande miljö, natur och samhälle. LÄS MER

 2. 2. Skapande verksamhet : En studie om pedagogers reflektioner kring skapande verksamhet och dess betydelse för barns utveckling och lärande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Olga Vasilieva; [2018]
  Nyckelord :Skapande; kreativitet; skapande verksamhet; estetik; estetiska lärprocesser; creativity;

  Sammanfattning : SammanfattningI  denna  uppsats  studeras  förskollärares  uppfattningar  om  skapande  verksamhet  och  dessbetydelse för barns utveckling och lärande i förskolans pedagogiska arbete. Studien baseras på definitionen  av  begreppet  skapande. LÄS MER

 3. 3. Läsförståelse och texttyper i olika läromedel på lågstadiet : Resultatens konsekvenser för specialundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Sundbom; [2018]
  Nyckelord :Specialpedagogik; Åk 2; Textrörlighet; Texttyper; Läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studiens syfte är att undersöka vilken typ av textrörlighet som förekommer i arbetsuppgifter i två läsläror och i en NO-bok för åk två och att undersöka vilka typer av texter som bearbetas i de valda läromedlen. Att diskutera hur dessa resultat i sin tur kan påverka specialundervisningens inriktning ingår också i syftet. LÄS MER

 4. 4. Om vi inte går ut blir vi gnälliga : en studie om utevistelse på förskolans gård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Kristina Ahlgren-Wallin; Frida Allhage; [2018]
  Nyckelord :Utevistelse; utomhuspedagogik; förskola; förskolegård;

  Sammanfattning : Inledning I förskolan anses utevistelsen vara betydelsefull och viktig för barns hälsa och välbefinnande och en självklar del av verksamheten. En stor del av verksamhetens tid spenderas ute på förskolans gård. LÄS MER

 5. 5. Språk, utveckling och språkutveckling: En kartläggning av fenomenet i en pedagogisk kontext

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Johanna Mufic; [2017]
  Nyckelord :Diffraktion; Naturkunskap; Posthumanism; Språkdidaktik; Vardagsspråk; Ämnesspråk; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore and map the pedagogical concept of language development from a post-humanistic theoretical framework. Since plenty of studies focus on this concept from a second language standpoint, the current pro-ject intends to scrutinize language development from a broader perspective. LÄS MER