Sökning: "placering i klassrum"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden placering i klassrum.

 1. 1. Skogen i förskolan i Örebro kommun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Hilda Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :Preschool; Forest; Education; Outside; Classroom; Örebro; Sweden; Förskola; Skog; Utbildning; Utomhus; Utomhuspedagogik; Klassrum; Örebro; Sverige;

  Sammanfattning : Undersökningen visar hur förskolor i Örebro kommun bedriver sin pedagogiska verksamhet utomhus samt hur hälsan påverkas av natur- och skogsvistelse. Den undersöker även hur skogen används som verktyg i förskolan och hur detta kan skilja sig mellan förskolor på landsbygden och förskolor i stadsmiljö. LÄS MER

 2. 2. En berikande utmaning : Lärares röster om att arbeta i ett mångkulturellt klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lejla Redzepovic; Anna Lundberg; [2018]
  Nyckelord :Lärare; nyanlända elever; språkinlärning; stöttning;

  Sammanfattning : Den ökade invandringen, särskilt av barn och unga, har inneburit en stor utmaning för det svenska samhället, inte minst för skolan. I takt med den ökade invandringen, ökar andelen flerspråkiga elever i den svenska skolan och var femte elev i grundskolan har grundläggande kunskaper i ett annat språk än svenska. LÄS MER

 3. 3. Havsviksskolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Tania Tovatt; [2018]
  Nyckelord :School architecture; architecture; Stockholm; Pedagogy; Children; Building; Henriksdal; Skolabyggnad; arkitektur; pedagogik;

  Sammanfattning : Havsviksskolan tar hänsyn till omgivningen i dess placering på henriksdalstomten då den följer den befintliga statsformen och tar vid Henriksdalsalléns riktning snarare än den intilliggande motorvägen. Det höga tornet innehåller klassrum från årskurs 3 – 6 som jag har valt att placera ovanpå varandra för att kunna nyttja skolgården på bästa sätt. LÄS MER

 4. 4. Lärosektor Fatburen : – Komvuxskola på Södermalm

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :August Persson; [2018]
  Nyckelord :Komvux; utbildning; läromiljö; skola; Fatbursparken; Stockholm; Södermalm; Citybanan; Stambanan; Bofill; Bofills båge; Fatburen; Fackverk; Informella läromiljöer; Citybanan; Stambanan;

  Sammanfattning : En komplex tomt Att framställa ett förslag för ett Komvux i Fatbursparken på Södermalm i Stockholm är en utmaning. Detta är en tomt placerad mitt i mötet mellan flertalet skalor och stilar. LÄS MER

 5. 5. Att påverka trivsel och prestation med föränderligt vertikalljus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Daniel Kempff; Lena Svanberg; [2018]
  Nyckelord :Ambient light; comfort; changeable light; performance; Omgivningsljus; trivsel; rörligt ljus; omfältsljus; prestation;

  Sammanfattning : Ljuset påverkar hur vi uppfattar och förstår vår omgivning. I en välplanerad ljusmiljö, där valav ljuskällor, placering av armaturer och fördelning av ljuset spelar in, känner vi oss trygga och kan utföra arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. LÄS MER