Sökning: "presidentvalet USA"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden presidentvalet USA.

 1. 1. The Donald VS. Sleepy Joe : En kvalitativ studie om hur Donald Trump och Joe Biden gestaltas i nyhetsartiklar under det amerikanska presidentvalet 2020

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Joel Holmgren; Janet de Kriek; [2021]
  Nyckelord :Donald Trump; Joe Biden; presidential election; qualitative text analysis; framing; hermeneutic perspective;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine differences and similarities in the news coverage among the presidential candidates Joe Biden and Donald Trump in the presidential election 2020. We also examined how the candidates are framed in the different newspapers. LÄS MER

 2. 2. Calibaner i folkdräkt - En kritisk studie av hur de populistiska väljarna konstrueras i svensk medial opinionsbildning i samband med Storbritanniens folkomröstning om EU-medlemskap och USA:s presidentval 2016

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Joacim Strand; [2020]
  Nyckelord :Brexit; Trump; populist voters; post-democracy; discourse theory; psychoanalysis; hegemony; Social Sciences;

  Sammanfattning : Unlike most research on populism and post-democracy that have examined the current politi-cal conjuncture, the aim of this thesis is to understand and explain how populist voters are constructed. To do this, the opinion and cultural pages of Sweden's six largest newspapers are studied during the time of the 2016 United Kingdom European membership referendum and the 2016 United States presidential election. LÄS MER

 3. 3. Folkstyre utan folkligt deltagande? - En komparativ fallstudie mellan valdeltagandet i EU och USA.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Thurfjell; Louise Årebäck; [2019]
  Nyckelord :EU; USA; valdeltagande; federationer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vår uppsats behandlar lågt valdeltagande i stora federationer, där vi valt att jämföra presidentvalet i USA med Europaparlamentsvalet i EU under två respektive tjugoårsperioder. Vi utgår från ett teoretiskt ramverk som berör olika valsystems mekaniska och psykologiska effekter, hur väljare och politiker prioriterar val genom att klassificera dem som primära och sekundära samt ett eget teoretiskt antagande om att upplevd distans mellan medborgare och beslutsfattare har en påverkan på valdeltagande. LÄS MER

 4. 4. Affärsman och tv-kändis blev president : En kvalitativ studie av Donald Trumps användande av retorik under valkampanjen 2016

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Johansson; [2018]
  Nyckelord :Donald Trump; rhetoric; politics; speech; power strategiesm USA; qualitative method; Donald Trump; retorik; politik; maktstrategier; USA; tal; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Donald Trump, välkänd affärsman, programledare och numera USA:s 45:e president. Hur lyckades egentligen en man som inte varit i en politisk position tidigare övertyga ett helt land att han har vad som krävs för att styra det? Studien skall ta reda på vilka retoriska begrepp Trump använt sig av under sin valperiod och vilken effekt de har gett. LÄS MER

 5. 5. De skandalösa kandidaterna - Lögnaren från etablissemanget mot Sexisten med affärsimperium. : En studie av hur det amerikanska presidentvalet år 2016 gestaltades i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :David Peterson; Hans Falk; [2017]
  Nyckelord :Gestaltning; presidentkandidaterna; valkampanj; Hillary Clinton; Donald Trump; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; Expressen; Aftonbladet;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte Medierapporteringen kring det amerikanska valet år 2016 har varit enorm i USA såväl som i Sverige. När media rapporterar och skildrar händelser görs en gestaltning. I och med det faktum att världen är obegränsad och mediernas format är begränsat får således all rapportering en viss gestaltning. LÄS MER