Sökning: "räddningstjänsten roller"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden räddningstjänsten roller.

 1. 1. Emergo Train System® : En modul anpassad till Räddningstjänsten

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Linnea Berggren; [2019]
  Nyckelord :Emergo Train System®; Fire and Rescue Services; Simulation; Learning; Emergo Train System®; Räddningstjänsten; Simulering; Lärande;

  Sammanfattning : Simuleringsverktyget Emergo Train System® (ETS) har tidigare använts främst inom sjukvården för träning inom katastrofmedicin, räddningstjänsten däremot saknar motsvarande träningsverktyg. Syftet med denna studie var därför att undersöka hur ETS kan tillämpas i räddningstjänstens utbildnings- och träningsverksamhet. LÄS MER

 2. 2. Att inkludera räddningstjänsten i träningsverktyget Emergo Train System

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Linnéa Hanson; [2018]
  Nyckelord :träningssystem; beredskap; simulering; räddningstjänsten; roller; uppgifter; verktyg; modul; träningsverktyg; fokusgrupper; HTA; TTA; hierarkisk uppgiftsanalys; tabelluppgiftsanalys; intervju; tabeller; emergo train system; simuleringsövning;

  Sammanfattning : Med anledning av det förändrade säkerhetspolitiska läget i Sverige arbetar flera myndigheter, på uppdrag av regeringen med att förbättra samhällets beredskap på flera olika sätt. Ett sätt att säkerställa att de aktörer som blir involverade vid någon typ av kris är förberedda är att låta dem träna i simulerade miljöer. LÄS MER

 3. 3. "Vi vill ju bara kunna rädda liv" : En studie kring manliga brandmäns attityder till kvinnliga kollegor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Martina Mattsson; Maria Rudolfsson; [2016]
  Nyckelord :attityder; räddningstjänst; operativ utryckningsstyrka; kön; relationer; arbetsmiljö; arbetsuppgifter;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att genom kvalitativa intervjuer studera hur de som arbetar som utryckningspersonal inom Räddningstjänsten ställer sig till att få in kvinnor i sina arbetsgrupper. Brandmän inom den kommunala Räddningstjänsten i Västra Götaland upplever att en jämnare könsfördelning skulle kunna påverka den dagliga arbetssituationen gällande arbetsmiljö, arbetsuppgifter och relationer. LÄS MER