Sökning: "retorisk analys dom"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden retorisk analys dom.

 1. 1. Svenskhet i kulturdebatten : En kvalitativ innehållsanalys av identitetskonstruktion inom kulturjournalistik

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Kristine Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :Identitet; svenskhet; kulturdebatt; kulturjournalistik; retorisk analys;

  Sammanfattning : Denna studie utgör en retorisk analys av svenskhet i kulturdebatten. Kulturjournalistiken i svenska medier har kommit att bli en röst för politisk, demokratisk och etisk debatt samt ge uttryck för ett samhällskritiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. "Det finns inget mellan dom och oss" : Om kriskommunikationen under Nordeas presskonferens efter Panamaskandalen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Theresia Tillnert; [2017]
  Nyckelord :Kriskommunikation; Retorisk analys; Image repair theory; Banketik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur en stor bank väljer att hantera en förtroendekris under en presskonferens. Genom att analysera Nordeas presskonferens som hölls i Stockholm den 7:e april 2016 i samband med den så kallade Panamaskandalen, ämnar studien utreda vilka retoriska strategier Nordea använder sig av samt hur bankens karaktär framställs under presskonferensen. LÄS MER

 3. 3. Sverige och smygrasismen : En retorisk analys av ämnena integration och invandring i svensk press

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Josefine Brunnström; [2015]
  Nyckelord :Agenda setting theory; Swedish newspapers; racism; us and them; Avpixlat; Dagordningsteorin; Svensk press; rasism; vi och dom; Avpixlat;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how three Swedish news publications writes about integration and immigrants. The news articles were analyzed with a rhetorical analysis. The method was supplemented with theories of media and ethnicity, agenda setting theory and gatekeeping theory. LÄS MER

 4. 4. "Rasism är vidrigt" : En retorisk och semiotisk studie av Sverigedemokraternas valfilmer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Tannaz Edalat; [2014]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; valfilm; retorik; semiotik; ethos; pathos; logos; Jimmie Åkesson; strategi; argumentation; implicit; explicit;

  Sammanfattning : Bakgrund & frågeställning Sverigedemokraterna bildades1988 av tidigare aktiva inom nazistiska och fascistiska rörelser. Idag är partiet Sveriges tredje största. LÄS MER

 5. 5. Mina svar är väldigt lika bokens : En undersökning av studenters försvarsstrategier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

  Författare :Elisabeth Carling; [2005]
  Nyckelord :Retorik; fusk; plagiat; plagiering; student; studenter; disciplinärende; argument; etos; logos; patos; försvarsstrategi; försvarsstrategier; retorisk situation; retoriska resurser; retorisk process; retorisk värdering;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats har varit att försöka belysa vilka försvarsstrategier studenter använder sig av under en disciplinutredning, samt om dessa strategier är framgångsrika eller ej i att uppnå sitt syfte. I upptakten till mitt arbete trodde jag att jag skulle få fram analysresultat som visade på argumentation som hänvisade till ett eget lågt etos. LÄS MER